Životné jubileum MUDr. Eleny Ďurišovej

V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea doktorka Elena Ďurišová, primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci.

Narodila sa 2. 5. 1953 v Hlohovci, kde ukončila aj stredoškolské štúdium. Je absolventkou Lekárskej fakulty UJEP v Brne. Postupne získala vzdelanie v internej medicíne, reumatológii, osteológii, v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, akupunktúre. Je držiteľkou viacerých certifikátov (IOF certifikát pre diagnostiku osteoporózy s denzitometriou, rádiodiagnostika, naturálna medicína, myoskeletálna medicína…). Doktorka Ďurišová dlhodobo prednáša na odborných podujatiach s medzinárodnou účasťou i pre laikov, často vystupuje v televíznych a rozhlasových reláciách hlavne s témami bolesti pohybového aparátu a osteoporózy. Aktívne spolupracuje s občianskymi združeniami. Organizuje Kurzy kinezioterapie pri osteoporóze pre odbornú verejnosť aj pre pacientov.

Je autorkou mnohých publikácií (pričom kniha „Osteoporóza-tichý zlodej kostí – cvičenie pri bolestiach chrbtice“ a kniha s CD „Ženské bolesti chrbtice – sterilita, inkontinencia, osteoporóza“ boli ocenené Slovenskou lekárskou spoločnosťou za najlepšie publikácie roka). Aj ostatná kniha s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“ je výrazným prínosom tak pre pacientov, ako aj zdravotníkov a stala sa pre mnohých typom „zdravotnej pomôcky“. V rámci komplexnosti liečby dáva do popredia i jej nadväznosť na kúpeľnú liečbu. Je odborným garantom pre prevenciu a liečbu osteoporózy v Kúpeľoch Lúčky. MUDr. Ďurišová je nositeľkou vyznamenania za mimoriadne výsledky dosiahnuté v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a za celoživotnú prácu v oblasti zdravotníctva, má udelené medaily SLS i odbornými spoločnosťami, bola laureátkou Slovenky roka v kategórii zdravotníctvo, opakovane získala novinársku cenu KROK za publikačnú činnosť i televízne relácie. Kolektív Reumatologicko-rehabilitačného centra pod jej vedením dostal vyznamenanie za rozvoj a dosiahnuté výsledky v oblasti reumatológie, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Kurz kinezioterapie pri osteoporóze 24. november 2023
bližšie info na www.rrc.sk

Lekárske noviny júl-august/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *