Pracovníci Detskej fakultnej nemocnice Košice po celý rok 2023 zápasia s hepatitídou typu A u detí z okolia Košíc

Riaditeľ DFN Andrej Koman: Detské infekčné oddelenie praská vo švíkoch – všetky lôžka máme obsadené deťmi s hepatitídou!

Alarmujúca je situácia s hepatitídou typu A v Detskej fakultnej nemocnici Košice. Na 25 lôžkach Detského infekčného oddelenia leží aktuálne 25 pacientov s hepatitídou, z toho včera bolo prijatých sedem nových pacientov z Keceroviec, Boliarova a mestskej časti Košice-Šaca.

Od začiatku roka do dnešného dňa evidujeme už viac ako štyristo detských pacientov s hepatitídou typu A, a naša kapacita je aktuálne naplnená,“ hovorí riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice Košice MUDr. Andrej Koman.

Aj napriek aktívnej pomoci Detskej fakultnej nemocnice Košice v teréne s očkovaním nedošlo k očakávanému dlhodobému poklesu počtu hospitalizovaných pacientov, čo spôsobuje obmedzovanie možnosti hospitalizácie detí s inými diagnózami. 

Aktuálne je všetkých 25 lôžok Detského infekčného oddelenia DFN Košice obsadených deťmi s hepatitídou A a nie je kam umiestniť pacientov s inými diagnózami.

Systémovým riešením priestorovo poddimenzovaného Detského infekčného oddelenia, i ďalších pracovísk Detskej fakultnej nemocnice Košice by bola realizácia nadstavby nemocnice, ktorú považuje vedenie nemocnice za absolútnu prioritu. Umožnila by výrazne zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie priestorovej kapacity by bolo na prospech deťom, ich rodičom, aj zdravotnému personálu, ktorý je unavený nielen z náročnej práce, ale aj podmienok, v akých zdravotnú starostlivosť ťažko chorým deťom poskytuje.

Okrem Detského infekčného oddelenia sa nachádza v nevyhovujúcich podmienkach aj Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny poskytujúce starostlivosť kriticky chorým novorodencom. Umiestnené je v prenajatých priestoroch Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, čo neumožňuje realizovať anilen nutné rekonštrukcie. Ďalším priestorovo poddimenzovaným pracoviskom je Oddelenie detskej onkológie DFN Košice, kde sa liečia deti z celého Košického a Prešovského kraja, no má k dispozícii iba 15 lôžok, čo nepostačuje pre samotných pacientov, nieto pre rodičov pri hospitalizácii s dieťaťom, na čo majú zákonný nárok.  

Projekt na vybudovanie nadstavby má DFN Košice by umožnil nielen uspokojivé riešenie týchto kľúčových pracovísk, ale vyriešil by aj priestorové problémy ďalších oddelení, vrátane vybudovania lôžok pre paliatívnu starostlivosť. DFN Košice sa pritom uchádza o vybudovanie paliatívnych lôžok z plánu obnovy, avšak táto investícia je viazaná na realizáciu nadstavby DFN.

Uvedený projekt nadstavby má Detská fakultná nemocnica Košice pripravený už dlhšie a jediné, čo chýba na jeho realizáciu, sú peniaze. Celkovo sa jedná o sumu 35 miliónov eur.

Na projektovú prípravu DFN Košice získala štátne prostriedky, čo by v prípade nerealizovania samotnej nadstavby predstavovalo zmarenú investíciu. Z týchto všetkých dôvodov sa vedenie DFN Košice intenzívne zasadzuje o realizáciu spomínaného kľúčového projektu, ktorý výrazne skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti z celého východoslovenského regiónu.

„V prípade projektu nadstavby detskej nemocnice sa jedná o strategickú investíciu, ktorá umožní modernizáciu technológie budov a zvýšenie lôžkovej kapacity s cieľom zabezpečiť špecializovanú zdravotnú starostlivosť o detských pacientov na vysokej úrovni. Napriek našim opakovaným žiadostiam o vyčlenenie finančných prostriedkov na projekt však doteraz k rozhodnutiu o jeho financovaní nedošlo. Aktuálna epidémia hepatitídy A pritom zvýrazňuje naše kapacitné problémy, na ktoré už dlhodobo zo strany vedenia nemocnice poukazujeme,“ konštatuje riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice Košice MUDr. Andrej Koman.

Kapacita Detskej fakultnej nemocnice Košice dlhodobo nepostačuje potrebám a nárokom, ktoré sú na ňu kladené ako na špecializované zariadenie pre deti z celého východoslovenského regiónu. „Už nám nestačí zrenovovať, čo máme aktuálne k dispozícii – bezpodmienečne potrebujeme podstatne viac miesta pre detských pacientov a ich rodičov a to nedokážme zabezpečiť bez podpory štátu. Preto bojujeme spoločne s našimi zamestnancami o kvalitatívne lepšie miesto pre dieťa a matku – čo by malo byť záujmom celej našej spoločnosti,“ zdôrazňuje MUDr. Andrej Koman.

Zdroj, foto: DFN Košic, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *