Asociácia na ochranu práv pacientov vyzýva kreujúcu sa novú vládu k navýšeniu platby za poistencov štátu na 6,5 %

V zdravotníctve sa zo všetkých strán ozývajú hlasy na zdvihnutie odvodov za poistencov štátu v roku 2024 a pridávajú sa k nim aj pacienti prostredníctvom Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP), pretože nechcú byť zneistení a znechutení súčasným stavom financovania zdravotníctva. Pripomíname, že AOPP bola signatárom výzvy na navýšenie odvodov za poistencov štátu v roku 2023 na úroveň 5 %. K uvedenému navýšeniu na základe rozhodnutia bývalých poslancov NR SR by malo dôjsť až v roku 2025.

Čo sa javilo v minulosti postačujúce, je po dofinancovaní zdravotníctva vo výške 316 mil. € v rámci platby za poistencov štátu na úrovni 4,94 %, t. j. 60 € v roku 2023, pri rastúcej inflácii a naplnení požiadaviek zdravotníkov, nemocníc, ambulancií, vstupe nových liekov už nepostačujúce na budúci rok. Určite všetci chceme, aby sa zdravotníctvo nezadlžovalo a bolo funkčné, aby sa zvýšila dostupnosť zdravotnej starostlivosti, nastavili sa kratšie čakacie doby na vyšetrenia, operačné výkony, podanie inovatívnej liečby. Chceme menej zbytočných úmrtí, dlhší život v zdraví, skrátka aby boli naplnené požiadavky, po ktorých pacienti dlhodobo a neustále volajú.

AOPP v mene pacientov vyzýva kreujúcu sa novú vládu, aby prijala hneď v úvode svojej činnosti kľúčové kroky na zvýšenie finančných zdrojov v zdravotníctve navýšením platby za poistencov štátu na úrovni 6,5 %.  

Skupina poistencov štátu je najpočetnejšou skupinou, štát by platil 86 € za svojho poistenca obdobne ako v ČR, alebo ako platia v SR samoplatitelia a SZČO s minimálnym príjmom.

Podfinancovanie zdravotníctva je dlhé roky celospoločenským problémom a dotýka sa každého z nás. Preto vyzývame novozvolených poslancov a vládu, aby garantovala navýšenie platby za poistencov štátu na úrovni 6,5 %. Slovenskí dôchodcovia, deti, študenti, nie sú menej, ako tí českí.

Zdroj: AOPP, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *