AJ NA SLOVENSKU CHCEME ZDRAVOTNÍCTVO NA SVETOVEJ ÚROVNI

Bratislava, 9. október 2023 – Nedostatok zdravotníkov, ich neadekvátne ohodnotenie, nevyhovujúci stav nemocníc, chýbajúce inovácie aj dáta v medicíne a dlhé čakacie lehoty na jednotlivé vyšetrenia a úkony. Aj takáto je realita slovenského zdravotníctva. Stále je to však len časť problémov, ktorým slovenské zdravotníctvo dlhodobo čelí. Zdravotnícky sektor sa preto spojil a prostredníctvom kampane a webu www.svetovezdravotnictvo.sk vyzýva aj verejnosť, aby novej vláde spoločne s odborníkmi symbolicky odkázala, že zdravotníctvo má byť jej prioritou. Len tak môžeme podľa iniciátorov a partnerov kampane hovoriť o budúcnosti slovenského zdravotníctva na svetovej úrovni.

Slovensko je svetové, ale nie v zdravotníctve
Už dnes je Slovensko v mnohých oblastiach svetové. Či už ide o premiéru najnovšieho filmu, posledný model obľúbeného smartfónu alebo nové tenisky. To všetko sme zvyknutí mať na Slovensku do pár dní, rovnako ako všade inde vo svete. Neplatí to ale pre zdravotníctvo, kde vo viacerých oblastiach dlhodobo zaostávame za väčšinou európskych krajín. „Inovatívnym liekom trvá v priemere až 590 dní, kým sa od ich registrácie v Európskej liekovej agentúre dostanú k slovenskému pacientovi. To je viac ako 1,5 roka. V porovnaní napríklad s Nemeckom, kde je to len 128 dní, na inovatívne lieky čakáme až 4,6 krát dlhšie,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), Iveta Pálešová.

Táto situácia sa však netýka iba liekov. Na Slovensku sú dlhé čakacie lehoty aj na viaceré vyšetrenia či operácie. „V praxi je s dostupnosťou ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku veľký problém. Pacienti si ťažko vedia nájsť všeobecného lekára a na vyšetrenie u špecialistov čakajú niekoľko mesiacov. Na túto situáciu upozorňujeme už dlhodobo,“ dodáva Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP).

Zdravotníctvo potrebujeme zlepšiť vo viacerých oblastiach
Aj ďalší zástupcovia pacientskych organizácií upozorňujú na dôležitosť zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti na viacerých úrovniach – od preventívnych vyšetrení, cez kvalitnú diagnostiku, až po komplexnú liečbu a starostlivosť. „Investície do oblasti prevencie a včasnej diagnostiky, ale tiež do zdravotnej, sociálnej a psychologickej starostlivosti, sú kľúčové pre zlepšenie prognóz a kvality života pacientov s rakovinou na Slovensku,“ vysvetľuje Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Pridáva sa aj Liga za duševné zdravie. „Aj naša organizácia neustále čelí nestabilnej situácii v zdravotníctve. Bojujeme s nedostatkom odborníkov aj finančných prostriedkov. Kým sa pacient dostane k odborníkovi prejdú aj tri alebo štyri mesiace, lekár má pritom na pacienta 12 minút, pričom 6 minút rieši administratívu. Preto je potrebné zabezpečiť lepší prístup k odborníkom a vytvárať také politiky, ktoré podporujú prevenciu a včasnú intervenciu,” opisuje Andrej Vršanský, výkonný riaditeľ Ligy za duševné zdravie.

Dofinancovanie zdravotníctva má byť prioritou novej vlády
K výzve sa pridávajú aj jednotliví odborníci. „Dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti si vyžadujú okamžitú a sústredenú pozornosť novej vlády. Zabezpečenie adekvátneho financovania je nevyhnutné pre poskytovanie včasnej, efektívnej a kvalitnej starostlivosti našim pacientom,“ dodáva MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZ SR pre primárnu pediatriu, prezidentka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti.   

Výzvu novej vláde podporujú pacientske organizácie a odborné asociácie: Asociácia na ochranu práv pacientov, Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie, Asociácia nemocníc Slovenska a Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu.

O kampani
Zdravotnícky sektor v spolupráci so sieťou kín CINEMAX spustil začiatkom októbra kampaň Svetové zdravotníctvo. Jej cieľom je ukázať novej vláde, že nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti záleží na tom, aby sa zdravotníctvo stalo jej jednoznačnou prioritou, a aby sa zaviazala k adekvátnemu a systematickému dofinancovaniu celého sektora. 

Kampaň môžu symbolickým klikom na stránke www.svetovezdravotnictvo.sk podporiť všetci ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa situácia v slovenskom zdravotníctve zlepšila.

Viac informácií nájdete na www.svetovezdravotnictvo.sk

Foto: Benzoix z Freepik

Zdroj: Seesame, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *