Ministerka zdravotníctva rokovala o aktuálnej situácii v pediatrii

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková si plne uvedomuje vážnosť situácie, v ktorej sa nachádza primárna pediatria na Slovensku. Preto sa už v piatok 27. októbra na pôde rezortu uskutočnilo jej stretnutie prezidentky Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a hlavnej odborníčky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Eleny Prokopovej s ministerkou zdravotníctva.

Hlavná odborníčka ozrejmila ministerke aktuálnu situáciu v primárnej pediatrii, objasnila dôvody výpovedí pediatrov z ambulantných pohotovostných služieb a priblížila situáciu lekárov, ktorí zostávajú v súčasnosti vo výpovediach. Väčšina primárnych pediatrov stiahla výpovede zo zmlúv s poskytovateľmi ambulantných pohotovostných služieb. Očakávajú však okamžité systémové riešenie kolabujúcej pediatrie.

Šéfka rezortu zdravotníctva si uvedomuje vážnosť a komplexnosť problematiky. Poďakovala primárnym pediatrom za konštruktívny prístup a vytrvanie v ich namáhavej práci. Požiadala ich o trpezlivosť a prisľúbila bezodkladné riešenie problémov v kontexte reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Hlavná odborníčka Elena Prokopová a ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková sa zhodli na tom, že najdôležitejšie je zachovanie zdravotnej starostlivosti o malých pacientov.

Ministerka po stretnutí k aktuálnemu stavu pediatrickej krízy uviedla: „Plne si uvedomujem vážnosť situácie, v ktorej je, vzhľadom na vekovú štruktúru primárnych pediatrov, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre deti veľmi citlivou témou. O to viac ma teší ich konštruktívny prístup. Vážim si postoj detských lekárov, ktorí podali v lete výpovede z ambulantných pohotovostných služieb, a tie nateraz stiahli. Podľa dostupných informácií je v platnosti ešte niekoľko výpovedí pediatrov, ktorí ich však podali z iného dôvodu a v inom časovom rámci ako ich kolegovia v lete.“

Zuzana Dolinková si však zároveň uvedomuje, že stiahnutím výpovedí sa kritický personálny podstav pediatrov nevyriešil. „Preto v spolupráci so SSPPS budeme kontinuálne pokračovať v začatej reforme pediatrickej starostlivosti a hľadaní takých riešení, ktoré neohrozia poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov. Verím, že spoločne sa nám čím skôr podarí realizovať potrebné kroky, ktoré na jednej strane spomalia odchod pediatrov a na druhej strane budú výrazne motivovať nových lekárov pracovať a liečiť detských pacientov práve v pediatrických ambulanciách naprieč Slovenskom,” dodala ministerka zdravotníctva.

Odborná spoločnosť primárnych pediatrov toto stretnutie hneď na začiatku funkčného obdobia nového vedenia ministerstva zdravotníctva oceňuje a víta. Slovami prezidentky SSPPS SLS Eleny Prokopovej: „Pozvanie na pracovné stretnutie s pani ministerkou v prvých dňoch po nástupe do funkcie dáva nádej, že aj nové vedenie ministerstva si uvedomuje nevyhnutnosť pokračovať v intenzívnej práci pre stabilizáciu a rozvoj zdravotnej starostlivosti o deti. Odborníci z radov tých, ktorí tú starostlivosť zabezpečujú v prvej línii, teda primárni pediatri, sú pripravení svojou expertízou prispieť k realizácii prijatej reformy v praxi, ako aj k ďalším potrebným krokom pre záchranu primárnej starostlivosti o detskú populáciu.“

Zdroj, foto: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *