Popradská nemocnica má svoj antibiotický manuál

Ako jedna z prvých systematicky rieši hrozbu antibiotickej rezistencie

Keď v roku 1928 Alexander Fleming úplnou náhodou objavil penicilín, začala sa nová éra v liečbe dovtedy ťažko liečiteľných chorôb. O 95 rokov neskôr riešime problém s tým, že na antibiotiká si ľudský organizmus tak zvykol, že na ich liečbu už nereaguje. Antibiotická rezistencia je novodobá medicínska hrozba. Aby sme jej dopady eliminovali, je extrémne dôležité, aby predovšetkým odborníci presne vedeli, kedy antibiotikami liečiť a kedy nie. Nemocnica Poprad sa ako jedna z prvých u nás postavila tejto dobe a má vypracovaný svoj antibiotický manuál.

Nemocnica Poprad v oblasti antibiotickej liečby a prevencie robí systematické kroky v podobe vzdelávania, získavania najnovších poznatkov, ktoré sa premietajú aj do medicínskej praxe.

Naposledy si pozvala odborníka v tejto oblasti – doc. MUDr. Milana Nikša, CsC, z Národného referenčného centra pri |Regionálnom úrade verejného zdravotnícva v Bratislave. ,,Obohatil nás o významné a dôležité informácie v problematike antibiotickej liečby a antimikrobiálnej liečby. Medzi najzaujímavejšie informácie patrí, kam sa posunula rezistencia mikroorganizmov na antibiotiká počas covidovej pandémie, ako sa vyvíjajú multirezistentné kmene v nemocničných zariadeniach  a aké z toho plynú dôsledky na opatrenia a zmeny v antibiotickej politike a hygienicko-epidemiologickom režime.

A najnovšie poznatky si špecialisti  z Popradu nenechávajú len pre seba. V súvislosti s návštevou odborníka nemocnica prizvala aj širokú verejnosť,  lekárov prvého kontaktu pre deti, dorast a dospelých. ,,Liečba antibiotikami sa dotýka každého lekára bez preskripčných obmedzení a prináša svoje riziká  a komplikácie. Nemocnica Poprad dbá v tejto sfére rovnako o svojich pacientov a záleží im aj na lekároch, ktorí sa v liečbe rozhodujú,. Preto sme sa rozhodli pripraviť antibiotické pravítka a antibiotický manuál nemocnice. Tu je komplexne, jednoznačne a prehľadne a predovšetkým efektívne pomenovaná antibiotická liečba,“ dodáva medicínska riaditeľka Nemocnice Poprad MUDr. Annamária Miháliková.

A ako sa vlastne antibiotická rezistencia vytvára? Nevzniká priamo u ľudí či zvierat, ale vytvárajú si ju bakteriálne bunky, čím sa znižuje liečebný účinok antibiotík. Preto  predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre verejné zdravie. Antibiotiká majú na rezistentné baktérie nižší alebo žiaden účinok, čo má za následok dlhšiu hospitalizáciu pacientovzvýšenú úmrtnosť, ale aj vyššie náklady na liečbu.

Zdroj, foto: Nemocnica Poprad, a.s., TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *