ŠÚKL v rámci MedSafetyWeek: Nahlásením nežiaducich účinkov môže každý prispieť k zvýšeniu bezpečnosti liekov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv dbá na to, aby lieky, ktoré prichádzajú na trh boli kvalitné, účinné a bezpečné. Všetky lieky majú aj svoje nežiaduce účinky, ktoré sa môžu, ale nemusia u každého prejaviť. Hlásenia o nich sú však z hľadiska sledovania bezpečnosti liekov nesmierne dôležité.  

Či už je to pacient, lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik, všetci môžu pomôcť zvýšiť bezpečnosť liekov svojimi hláseniami. Nie všetky nežiaduce účinky sú obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa lieku, t. j.  v príbalovom letáku. Práve preto ŠÚKL zhromažďuje a monitoruje informácie aj o nových nežiadúcich účinkoch a pomáha tak identifikovať riziká spojené s liekmi a minimalizovať poškodenie zdravia pacienta.

Ak sa u niektorých pacientov prejavia nežiaduce účinky, môže ich on sám, jeho rodinný príslušník, zdravotnícky pracovník alebo lekárnik nahlásiť prostredníctvom elektronického formuláru: https://portal.sukl.sk/eskadra/, zaslaním elektronického formuláru: neziaduce.ucinky@sukl.sk, ktorý sa nachádza priamo na stránke www.sukl.sk  v sekcii Bezpečnosť liekov, zaslať rovnaký formulár prostredníctvom pošty na adresu Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava alebo môže zavolať na telefónne číslo  +421 2 507 01 206.

Aby bolo hlásenie možné čo najlepšie posúdiť, je potrené v ňom uviesť čo najpodrobnejšie informácie o pacientovi, všetkých užívaných liekoch a o vzniknutej nežiaducej reakcii. „Za posledné tri roky štátny ústav prijal viac ako 13 tisíc závažných aj nezávažných hlásení, ktoré sa vyskytli na Slovensku. A práve poznatky priamo z praxe sú nenahraditeľným zdrojom dôležitých informácií,“ uviedol riaditeľ štátneho ústavu Peter Potúček.

Všetky hlásenia, ktoré prijal ŠÚKL sa dôkladne posudzujú. „Hlásenia podozrení na nežiaduce účinky pomáhajú zvýšiť bezpečnosť liekov pre pacientov na celom svete. Vo viacerých prípadoch rovnako napomáhajú pri lepšom predpisovaní liekov a zlepšujú liečbu,“ dodáva Potúček.

Dôležitosť nahlasovania nežiaducich účinkov a zvýšenie povedomia o bezpečnom užívaní liekov každoročne pripomína aj globálna kampaň #MedSafetyWeek. Tohtoročnou témou sa stala otázka Kto a akým spôsobom môže nahlasovať nežiaduce účinky. Do komunikačnej kampane sa zapojilo až sto organizácií z 88 krajín sveta. Okrem slovenského ústavu a ďalších 80 liekových agentúr na nej participujú aj mimovládne organizácie. MedSafetyWeek prebieha na sociálnych sieťach ŠÚKL od 6. do 12. novembra, a to konkrétne na Instagrame, FacebookuLinkedIn-e.

Foto: Freepik

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, TS, 8.11.2023Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *