ŠÚKL upozorňuje na dôležitosť správneho užívania antibiotík, ako aj na ich dostupnosť počas zimnej sezóny

Štátny ústav pre kontrolu liečiv v rámci európskeho dňa antibiotík edukuje obyvateľov o ich správnom užívaní a poukazuje na riziká, ktoré predstavuje antibiotická rezistencia. Rovnako uvádza viacero opatrení, ktoré môžu pomôcť zabezpečiť ich dostatok v lekárňach.

Nakoľko v predchádzajúcej sezóne boli zaznamenané rozsiahlejšie výpadky pri antibiotikách, Európska komisia pripravila viacero riešení, vďaka ktorým sa má takejto situácii predísť.

Bol zavedený systém včasného varovania pred možnými kritickými nedostatkami zo strany držiteľov rozhodnutia o registrácii liekov, veľkodistribútorov a výrobcov liekov. Spustenie „dobrovoľného mechanizmu solidarity“, v rámci členských štátov EÚ môže v prípade potreby zabezpečiť dodávky liekov pri ich kritickom nedostatku, tam kde je to potrebné ako aj vytvorenie siete kontaktných osôb držiteľov registrácie liekov (i-SPOC) pre promptnú komunikáciu s cieľom zabezpečenia dostupnosti liekov.

ŠÚKL prináša krátky prehľad toho, ako môžu obyvatelia ako aj odborníci prispieť k dostatočnému množstvu antibiotík v lekárňach:

  1. Antibiotiká nezaberajú na vírusové ochorenia, ako je chrípka či prechladnutie.
  2. Lekári a farmaceuti informujú pacientov o najvhodnejšej liečbe prechladnutia a chrípky.
  3. Nevhodné alebo nadmerné užívanie antibiotík môže viesť nielen k rastúcej hrozbe antibiotickej rezistencie pre verejné zdravie, ale aj k ich nedostatku na trhu.

Práve antibiotickú rezistenciu už v roku 2019 označila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za jednu z globálne najväčších hrozieb.

WHO tvrdí, že rezistencia vzrastá na celom svete. Antibiotiká, vzhľadom na vysokú rezistenciu v mnohých prípadoch neliečia závažnejšie infekčné choroby, akými sú napr. pneumónia, tuberkulóza, otrava krvi, kvapavka a alimentárne nákazy. Podľa Európskeho centra na prevenciu a kontrolu chorôb (OCDC) zomiera na antibiotickú rezistenciu v EÚ ročne približne 35-tisíc ľudí.

Ako môžeme predchádzať rezistencii?

  1. Predchádzajte ochoreniam – základom je správna hygiena rúk, zdravý životný štýl a absolvovanie povinných očkovaní. Rovnako dôležité je aj vyhýbanie sa infekčným ľuďom.
  2. Užívajte antibiotiká len, ak je to nevyhnutné – antibiotiká neliečia chrípku, prechladnutie a ani iné vírusové ochorenie. Pri pretrvávajúcich zdravotných problémoch sa vždy obráťte na svojho lekára, ktorý vám predpíše potrebné lieky.
  3. Riaďte sa pokynmi lekára – predpísané antibiotiká je potrebné užívať vždy v rovnakom čase. Takisto sa vyžaduje doužívanie celej predpísanej dávky. To, že už nepociťujete príznaky ochorenia, ešte neznamená, že došlo k úplnej likvidácii baktérie. V prípade nedoužívania liekov sa môže infekcia vrátiť. Zároveň môžu baktérie prispôsobiť svoje obranné schopnosti lieku, s ktorým sa stretli, a vtedy vzniká rezistencia.
  4. Predpísané antibiotiká užívajte iba vy – antibiotiká, ktoré vám lekár predpísal, sú určené výhradne vám a nikdy ich neposkytujte iným, aj keď majú rovnaké príznaky ako vy.

Spoločne môžeme prispieť k správnemu užívaniu antibiotík a predísť tak ich nedostatku už túto zimu.

Foto: Freepik

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečivPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *