Šankova dlhá cesta k zdraviu

DIAGNÓZA: pes equinovarus congenitus bilat

Nora a Šándor sa tešili na svoje prvé dieťa. Chlapčeka pomenovali po otcovi. Keď ho mame ukázali po pôrode, vydesili ju krivé nôžky a chodidlá otočené akosi smerom dovnútra. Diagnóza znela: pes equinovarus bilat. Lekári ju najprv utešovali, že sa to časom upraví. Na druhý deň sa však dopočula, že synovi budú musieť dať na nohy sadru a na tretí, že to bude treba operovať. Nešťastná matka nevedela o takomto postihnutí nič. Správy, ktoré si vyhľadala na internete, ju ešte viac znepokojili. Netušila, že ich čaká dlhý zápas o chlapcovo zdravie, ktorý po rokoch vďaka lekárom z ortopedickej kliniky Národného ústavu detských chorôb zvládnu úspešne.

V novozámockej nemocnici, kde chlapca pravidelne vozili na kontroly k doktorovi Martinovi Jašovi, sa stretla rodina s pochopením. Na cvičenia chodili do rehabilitačného strediska Alpha k sestričke Helenke. Tá po čase navrhla Šaňkovej matke, že by mohla synčeka ukázať lekárom v Národnom ústave detských chorôb, kde majú s takýmito prípadmi väčšie skúsenosti.

Stretnutie s primárkou Frištákovou

Rodičia sa s päťmesačným synčekom vybrali do Bratislavy. Tu sa ich ujala zástupkyňa prednostu ortopedickej kliniky doktorka Martina Frištáková. Do hlavného mesta cestovávali z novozámockej stanice rýchlikom skoro každý týždeň. Do detskej nemocnice na Kramároch chodievali ako domov. Uvideli tu prípady detičiek, ktoré boli na tom horšie ako Šaňko.

Aj špecialisti vo fakultnej nemocnici pokračovali vo vyrovnávaní deformácií v sadrových obväzoch. Keď mal v roku 2014 Šaňko osem mesiacov, určili termín pre prvú operáciu. Pred ňou situáciu trochu skomplikovala zvýšená teplota spojená s vyrastaním zubov. Po operácii naložili chlapcovi ďalšie sadry, ktoré neskôr nahradili ortézami. Tie mu skladali len pri cvičení a kúpaní. Na Šaňkovi bolo vidieť, že keď ho od nich na chvíľu oslobodili pri kúpaní, je veľmi šťastný.

Po každom dlhšom sadrovaní mu však veľmi ochabli svaly. O ich regeneráciu sa vytrvalo starala
v novozámockej nemocnici rehabilitačná sestra Helenka Bajnoková, ku ktorej ho na cvičenia vodievala pravidelne mama. Dobre znášal masáže a terapeutka ho vedela vždy zamestnať tak, aby ho odpútala od nepríjemnejších úkonov. Potom prišiel prvý malý zázrak, keď sa Šaňko ako desaťmesačný postavil na nohy.

Rodinná idylka.

Tri cesty do Kováčovej

Primárka Frištáková rodičov informovala, že po operácii má chlapec nárok na liečenie v Špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej. Absolvovali tu tri mesačné pobyty spojené s prepracovanými procedúrami, opakovanými parafínovými zábalmi, plávaním a cvičením. Stretli sa tu s milými lekármi a rehabilitačnými sestričkami a tie im vždy vliali novú silu pre beh na dlhé trate, ktorý budú musieť so synčekom absolvovať.

Dve vážne operácie

V roku 2017 Šaňkovi zoperovali v Bratislave pravú nohu. V tomto čase čakala pani Nora ďalšie dieťa. S manželom sa obávali, či sa aj u Šaňkovho súrodenca neobjaví podobný problém. Veľmi im odľahlo, keď špecialista v Bratislave po ultrazvukovom vyšetrení skonštatoval, že dievčatko bude v poriadku. Po každej operácii bol pohybuchtivý Šaňko obmedzený zasadrovanou nožičkou. Rodičia museli znovu a znovu vymýšľať program pre dieťa, ktoré bolo na nejaký čas odsúdené na sedenie pri stole alebo pobyt na lôžku. Namiesto kamarátov mu museli stačiť lego a vláčiky. Keď mu konečne zložili sadru, bolo treba rozhýbať koleno, ktoré predtým znehybňoval sadrový pancier a sfunkčniť ochabnuté svalstvo.

Mama súcitila s dieťaťom, keď ho po operáciách videla smädného a nemohla mu dať hneď napiť. Keď mu v nemocnici dávali dole sadru, videla na ňom, ako sa teší, že bude môcť ísť do herne, ktorá bola na oddelení. Operáciu druhej nohy absolvoval v roku 2018 a celú sadrovú a rehabilitačnú tortúru bolo treba zopakovať.

So synom doma do jeho siedmich rokov

Šaňko so sestrou tancuje v súbore.

Od sestričiek sa naučila všetko okolo ošetrovania a cvičení. Problém bol aj v tom, že Šaňko pomerne dlho nechcel rozprávať. Zjavne rozumel všetkému, ale nekomunikoval. Jeho mame sa tisli slzy do očí, keď jej synček odrazu pri slávnostnom rozlúčkovom programe v škôlke zarecitoval básničku.

V bratislavskej detskej nemocnici uvažovali ešte o jednej operácii. Keď boli pred dvomi mesiacmi na kontrole, pani primárka Frištáková im oznámila, že nohy sú v poriadku. Šaňko tak vyhral svoj prvý beh na veľmi dlhú trať. Spolu s rodičmi za tento úspech vďačí lekárom z Národného ústavu detských chorôb, logopedičke Darine Boťanskej, Timei Csikosovej v zariadení pre postihnuté deti Marienka o. z., ktoré navštevoval ešte aj v prvom ročníku základnej školy, a celej rodine, ktorá im všemožne pomáhala.

Šaňko lieta na bicykli

Pani Nora si spomína, že pri vchode do nemocnice bol v tých časoch nápis, že deti by nemali poznať bolesť, ktorá patrí do sveta dospelých. Deti by ju nemali zakúsiť, lebo keď ju raz zažijú, vytratí sa z nich detstvo. Dnes hovorí, že v ňom bola krutá pravda. Ich synček si pri zložitom zápase o zdravie nemohol vychutnať prvé roky života. Nemohol vyrastať pri hrách so svojimi rovesníkmi.

Náročná a dlhá liečba priniesla svoje ovocie.

Teraz to s pomocou rodiny rýchlo dobieha. Šaňko bude mať v decembri desať rokov. V základnej škole nezaostáva za svojimi spolužiakmi. V septembri nastúpi do tretej triedy. Rád si zahrá futbal a na hodinách telocviku zvykne cvičiť s ostatnými. Spolu s mladšou sestrou tancuje v miestnom ľudovom súbore a miluje bicykle. Jeho otec Šaňo senior totiž pracuje v hurbanovskej firme, ktorá ich skladá a predáva. Chlapec sa v jeho dielni cíti ako doma. Keď prešiel ako šesťročný na bicykli prvú trasu z Nesvád do Hurbanova a Bohatej, bola to veľká sláva. Rodičov prekvapilo, že chcel ísť ešte ďalej. Nora a Šaňo senior sa pred dvomi rokmi stretli s pánom, ktorý v detstve prekonal rovnaký zdravotný problém ako ich syn. Ten im potvrdil, že mu najviac pomohol bicykel, na ktorom sedáva denne a robí profesionálneho hasiča, čo je fyzicky poriadne náročné povolanie.

Séria zložitých úspešných operácií

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
(nar. 1965, Bratislava)

Po skončení štúdia na LF UK v Bratislave promoval v roku 1989. Špecializáciu druhého stupňa v odbore ortopédia získal v roku 1997 a habilitáciu obhájil v roku 2003. V roku 2011 inauguroval na LF UK na profesora ortopédie. Je prednostom Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH v Bratislave, prodekanom LF UK, vedúcim odboru (námestníkom riaditeľa) NÚDCH pre vedu a výskum, prezidentom Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti a hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre pediatrickú ortopédiu. Okrem toho je členom European Pediatric Orthopaedic Society, národným delegátom a členom výboru International Federation of Pediatric Orthopaedic Societies, členom European Federation of Orthopaedics and Traumatology, členom Societe internationale de chirurgie orthopedique et de traumatologie; členom European Foot and Ankle Society a členom European Musculosceletar Oncology Society. Absolvoval študijné pobyty v Izraeli, Dánsku, Rakúsku, Taliansku, Veľkej Británii, USA a v Českej republike. V súčasnosti pôsobí ako člen približne desiatich domácich a zahraničných redakčných rád odborných periodík, zároveň je pedagógom, školiteľom doktorandov, diplomantov a členom komisie pre štátne skúšky pre predmet pediatria a chirurgia, ako aj komisie pre obhajoby diplomových prác v oblasti chirurgia a ortopédia. Jeho tím lekárov vykonal niekoľko – na Slovensku – unikátnych operácií.

S takýmto postihnutím sa rodičia pomerne často obracajú na zahraničné kliniky. Nakoľko sme ich pripravení riešiť na Slovensku?

Áno, obracajú a pokiaľ majú prostriedky na úhradu liečby v zahraničí, nemožno ich odsudzovať. Veď mnohí z nás aj nakupujú v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, v USA… niekde je to lepšie, niekde lacnejšie, niekde dostupnejšie. Problém vzniká u rodičov, ktorí uveria informáciám šíriacim sa na sociálnych sieťach, že sa
v SR deti s pes equinovarus congenitus neliečia, alebo sa liečia zle. Samozrejme, pri každej metóde liečby je nejaká chybovosť, ale myslím, že viac ako 90 % detí má u nás výsledky liečby porovnateľné so zahraničnými pracoviskami. A prečo nie 100 %? V prvom rade preto, lebo je viac metód liečby tohto ochorenia, pričom najčastejšie používanou je Ponsetiho metóda redresného sadrovania, avšak aj táto má svoje úskalia. Ignacio Ponseti bol rodák zo španielskej Menorky, neskôr pôsobil v Iowa v USA a osobne sme sa poznali z mnohých kongresov v čase, keď som pôsobil ako člen výkonného výboru Európskej detskej ortopedickej spoločnosti EPOS v rokoch 2005–2009. Vďaka tomu sa Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (SOTS) podarilo zorganizovať prvý EPOS – POSNA edukačný kurz (EPOS = European Pediatric Orthopaedic Society, POSNA = Pediatric Orthopaedic Society of Northern America) v januári 2007 v Bratislave.

Z USA prišli Kaye Wilkins — legendárny detský traumatológ, Perry Schoenecker – prezident POSNA, John Birch – spondylochirurg a Lori Karolová – lektorka pre Ponsetiho metódu liečby pes equinovarus. EPOS reprezentovali Henri Bensahel – zakladateľ EPOSu, Franz Grill – prednosta z Ortopedickej kliniky v Speisingu, Viedeň, Schlomo Weintroub – prezident EPOSu, Viktor Bialik – Haifa Israel, Pavel Dungl — Praha a mnohí ďalší. Počas troch dní lektori prezentovali najnovšie spôsoby liečby ortopedických ochorení v detskom veku; kurzu sa zúčastnilo viac ako 100 detských ortopédov, najviac z Poľska a Rumunska. Myslím, že pre rozvoj detskej ortopédie na Slovensku, sme viac urobiť nemohli. Odvtedy sme začali na Ortopedickej klinike LF UK a NÚDCH používať nové spôsoby korekcie skrátenia končatín (Taylorov priestorový rám) a individuálne rastúce končatiny zachraňujúce endoprotézy u detí. Na kurze sa dohodlo vydanie príručky pre liečbu pes equinovarus Ponsetiho metódou, ktorú napísal Lynn Staheli (USA) a túto sme s prof. Bialikom preložili aj do slovenčiny.

Aké sú možnosti vašej kliniky v porovnaní so svetom?

Prípadov ako Šaňko máme stovky. Je pravdou, že sme mali aj neúspechy, ktoré bolo treba doriešiť na zahraničných pracoviskách, podobne ako mali mnohé zahraničné pracoviská neúspechy, ktoré bolo treba doriešiť u nás. Traja lekári z našej kliniky absolvovali doplnkový vzdelávací BAT kurz na Ortopedickej klinike v Speisingu, Viedeň, a primárka Frištáková je jednou z nich. Je pravdou, že v štáte Iowa, USA, sa konajú každý rok master kurzy v Ponsetiho metodike a v Rakúsku absolvent tohto kurzu má oprávnenie školiť záujemcov o zdokonalenie sa v problematike. Za podstatné považujem skoré začatie liečby pes equinovarus Ponsetiho metódou hneď po návrate z pôrodnice, čo výrazne ovplyvní výsledok. Chyby vznikajú aj pri zhotovovaní ortopedických pomôcok, ktoré sa snažíme eliminovať zvýšením kvalifikácie v odbore Ortopedická protetika.

V súčasnosti majú nadstavbovú špecializáciu v tomto odbore na našej klinike traja lekári. Ani to však v mnohých prípadoch nestačí na ovplyvnenie kvality ortopedických pomôcok, ale to je už o nastavení zdravotníckeho systému. Mrzí ma, že sa stále objavujú pacienti, ktorí prídu na liečbu neskoro a jedinou možnosťou intervencie je operácia. Na druhej strane ma teší, že máme na klinike tím kolegov, ktorý má snahu a špecializáciu deťom s ortopedickými diagnózami pomôcť a výsledky liečby sú porovnateľné so zahraničnými pracoviskami.

MUDr. Martina Frištáková, PhD.
(nar. 1981, Piešťany)

V Piešťanoch, kde sa narodila, navštevovala Cirkevné gymnnázium. Absolvovala Lekársku fakultu UK v Bratislave, promovala v roku 2005. Od začiatku svojej profesionálnej kariéry uprednostňovala prácu s deťmi, a preto nastúpila a dodnes pracuje na Detskej ortopedickej klinike, neskôr Ortopedickej klinike LFUK a NÚDCH v Bratislave. Špecializáciu v odbore ortopédia získala v roku 2014 a v odbore ortopedická protetika v roku 2021. Od roku 2022 pôsobí ako zástupca prednostu na už spomínanej klinike. Absolvovala mnohé zahraničné stáže a školenia v Rakúsku, Francúzsku, Fínsku a v Izraeli. Je členom Slovenskej ortopedicko-traumatologickej spoločnosti, členom sekcie pre nohu a členok (SOFAS), členom pracovnej skupiny Ministerstva zdravotníctva pre ortopedickú protetiku a odborným asistentom a školiteľom na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Aktívne sa zúčastňuje domácich a zahraničných vedeckých podujatí a kongresov, kde odovzdáva svoje skúsenosti a poznatky z detskej ortopédie.

Na čo by mal v takýchto prípadoch myslieť lekár prvého kontaktu?

Pes equinovarus kongenitus – vrodená konská noha, je diagnóza zjavná hneď po narodení. Detský lekár, ktorý má novorodenca vo svojej starostlivosti, by mal rodičov bezodkladne odoslať k ortopédovi, ktorý rozhodne o závažnosti stavu a následne začne liečbu postihnutej nohy.

V akom stave bol pacient, keď ste ho prijímali?

Šaňko mal pri prvej kontrole na našej ambulancii už niekoľko mesiacov, čo je pri liečbe vrodenej equinovaróznej deformity nôh relatívne neskoro. Napriek tomu sme sa rozhodli pre počiatočnú konzervatívnu liečbu sadrovaním, ktorá mala zmierniť rozsah deformity nôh a tým aj množstvo potrebných operácií. Po niekoľkotýždňovom sadrovaní nasledovala jednoduchšia operácia, ktorou sme predĺžili skrátené Achillove šľachy a pripravili tak nohy na chôdzu. Šaňko začal v 10 mesiacoch stáť a po roku, tak ako iné deti, postupne aj chodiť.

Aká bola jeho prognóza?

Vrodená equinovarózna deformita je závažné ochorenie, ktoré si vyžaduje dlhodobú liečbu – rehabilitácie, masáže, nosenie ortéz a neskôr aj špeciálnej ortopedickej obuvi, ktoré zabraňujú recidíve ochorenia. Napriek komplexnosti spomínanej liečby, v mnohých prípadoch dôjde počas rastu k zhoršeniu stavu a sú potrebné ďalšie operácie.

Aký bol postup pri jednotlivých operáciách?

Po 4 rokoch liečby, rehabilitácií a masáží sa začal Šaňkov stav opäť zhoršovať a jeho chôdza bola stále obtiažnejšia. Nožičky sa začali stáčať a bola potrebná ďalšia operácia. Pri týchto operáciách sme postupne, najprv na jednej a potom aj na druhej nohe, predlžovali všetky skrátené šľachy a doslova upratali kosti nohy do správneho postavenia.

Ide o dlhodobé liečenie, pri ktorom je nevyhnutná spoluprácu rodičov?

Pri tomto ochorení je spolupráca rodičov nevyhnutná a predovšetkým od nej závisí, aká bude liečba úspešná. Rodičia trávia dlhé hodiny cvičením a masírovaním nôh a správnym používaním ortéz podľa pokynov lekára dokážu zmierniť alebo úplne zabrániť zhoršovaniu stavu počas rastu dieťaťa.

Ako hodnotíte súčasný stav pacienta?

Súčasný stav je veľmi dobrý. Cieľom liečby je vždy v maximálnej možnej miere deti vrátiť do normálneho života, umožniť im všetky pohybové aktivity, ako robia ich zdraví rovesníci, a v Šaňkovom prípade sa nám to podarilo.

Považujete jeho prípad za celkom uzatvorený alebo bude musieť v budúcnosti dodržiavať nejaké zásady?

Profesor Kokavec a primárka Frištáková.

Toto ochorenie je vrodené postihnutie nôh, ktorého priebeh sa výrazne mení hlavne počas rastu dieťaťa. Po ukončení rastu sa stav stabilizuje a následne pretrváva dlhé roky bez zmien. Pacienti s týmto ochorením, po absolvovaní úspešnej liečby, sa môžu plnohodnotne zaradiť do bežného života, postihnutá noha však zostáva ich citlivým miestom a je náchylná na úrazy, preťaženia a neskôr aj artrózy.

rozhovor pripravil:
Peter Valo

Spisovateľ, publicista

Lekárske noviny september/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *