Rezort zdravotníctva má k dispozícii optimalizáciu analýzy siete záchrannej zdravotnej služby

Ministerstvo zdravotníctva SR dostalo optimalizovanú analýzu siete záchrannej zdravotnej služby od Žilinskej univerzity v Žiline. Dokument: „Optimalizácia siete záchrannej zdravotnej služby“ bolo potrebné prepracovať, keďže pôvodná verzia dostatočne nereflektovala na požiadavky, ktoré sú potrebné aj v súvislosti s plnením míľnika Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Dňa 26. septembra 2023 zasadala na ministerstve zdravotníctva Komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Po prerokovaní materiálu „Optimalizácia siete záchrannej zdravotnej služby“ vypracovaného Žilinskou univerzitou v Žiline bolo k dokumentu vznesených viacero pripomienok. Komisia preto navrhla vypracovať aktualizáciu analýzy na základe zmenených údajov, ktoré predložila Komisia MZ SR pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky s návrhmi na úpravu. 

Na základe požiadavky ministerstva zdravotníctva následne Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR požiadalo Žilinskú univerzitu v Žiline o vypracovanie aktualizácie analýzy s termínom doručenia  17. november 2023. Zadanie na prepracovanie analýzy obsahovalo dostupnosť pre 90 % populácie do 15 minút pri zohľadnení Optimalizácie siete nemocníc.

Zároveň Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR predložilo Žilinskej univerzite v Žiline zoznam pevných staníc záchrannej zdravotnej služby (celkovo 66 lokalít), ktoré sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na základe tohto podkladu Žilinská univerzita v Žiline zafixovala 105 ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ktoré sú obsiahnuté v uvedených 66 lokalitách), ktoré budú nemenné, a 216 sídiel staníc podľa matematického modelu rozložila efektívne v rámci Slovenskej republiky.

Na základe výsledkov analýzy ministerstvo pripravilo Opatrenie MZ SR: Chronologický register opatrení – SLOV-LEX , ktoré určuje sídla staníc a typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby.  Keďže ide o model, ktorý je v súčasnosti naviazaný na aktuálnu sieť, je dôležité upozorniť aj na skutočnosť, že táto sieť nemusí byť konečnou sieťou pre vyhlásenie výberových konaní v polovici roku 2025. Optimalizácia siete nemocníc môže zmeniť aj potrebu rozloženia sídiel staníc a typov ambulancií.

Uvedené Opatrenie nemá vplyv na aktuálnu sieť sídiel staníc.  Pre aktuálne vydané povolenia ambulancií záchrannej zdravotnej služby sa rovnako nič nemení až do ukončenia obdobia, do ktorého je vydaná licencia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. To znamená, že sa nič nemení ani pre poskytovateľov, ani pre pacientov.

Foto: Stefamerpik on Freepik

Zdro: MZ SR, TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *