Návrh novej siete Záchrannej zdravotnej služby znižuje dostupnosť Záchrannej zdravotnej služby

Asociácia poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti žiada Ministerstvo zdravotníctva SR o okamžité stiahnutie návrhu novej siete Záchrannej zdravotnej služby. Ak by sa predmetné opatrenie, ktorým sa definuje nová sieť ZZS, aplikovalo do praxe, predstavovalo by výrazne zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a priamo ohrozenie slovenských pacientov.

Dôvody, pre ktoré tento návrh považujeme vnímame negatívne sú nasledujúce:

  1. Nerovnomerným rozmiestnením ambulancií zásadne znižuje dostupnosť ZZS v niektorých regiónoch. Na krajskej úrovni je napríklad v Žilinskom kraji o 9 posádok ZZS menej oproti súčasnému stavu. V iných regiónoch sú stanice ZZS alokované mimo okresných miest a teda mimo koncentrácie obyvateľstva. Niektoré stanice sú umiestnené v koncových obciach kde končí cestná infraštruktúra, čo sa javí ako vysoko rizikové a zároveň znižuje ich efektívny rádius zásahu.
  • Sieť fixných staníc Záchrannej zdravotnej služby obmedzuje možnosti optimálneho rozmiestnenie staníc ZZS. Pevné stanice totiž zafixujú až tretinu siete ZZS. Zároveň nie je zrejmé, na akom základe bola vytvorená pevná sieť 67 bodov ZZS.
  • Návrh neobsahuje systémové riešenia. Segment Záchrannej zdravotnej služby je čoraz viac zahltený výkonmi, ktoré do neho nepatria. Vynakladajú sa tak nemalé prostriedky (personálne a finančné), ktoré by mohli byť vynaložené efektívnejšie. Trend v okolitých krajinách je spájať emergentné a neemergentné zložky v systéme ZZS. V návrhu chýba koncepčné riešenie, ktoré by rozšírilo systém ZZS o posádky DZS, komunitné sestry alebo iné výjazdové tímy nakoľko OS ZZS SR čoraz častejšie rieši stavy, ktoré nesúvisia s ohrozením života.
  • Ignoruje alarmujúci nedostatok lekárskeho personálu. Navrhovaná sieť navyšuje dodatočné lekárske posádky. Trend je stavať systém na kvalitných a vzdelaných záchranároch. Tak sa umožní presun lekárov napríklad do segmentu ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Vzhľadom na tieto dôvody APPZS vyzýva Ministerstvo zdravotníctva o zrušenie uvedeného návrhu resp. o jeho prepracovanie.

Uvedomujeme si, že sa jedná o materiál, ktorý bol vypracovaný v gescii predstaviteľov predchádzajúcej vlády. Rovnako sme so vedomí, že v  kontexte samotného procesu tvorby siete za finálne dodanie vstupov pre jej tvorbu je plne zodpovedné Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Aj preto žiadame nové vedenie MZ SR, aby zvážilo všetky fakty a zabránilo potenciálnemu ohrozeniu slovenských pacientov.

Zdroj: Asociácie poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *