Vianočný darček pre nemocnice

Nemocnice dostanú ešte na tento rok finančnú injekciu v podobe kapitálových výdavkov vo výške takmer 16,5 milióna eur. Peniaze, ktoré boli pôvodne určené na nákup vakcín a liekov a ďalšie výdavky súvisiace s ochorením COVID-19, boli realokované na kapitálové výdavky. Tieto finančné prostriedky budú použité predovšetkým na riešenie havarijných stavov podriadených organizácií Ministerstva zdravotníctva SR.

Uvedené finančné zdroje budú investované aj do technického vybavenia nemocníc a národných ústavov, čím prinesieme kvalitnejšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť pacientom. „Teším sa, že pracovné stretnutie na ministerstve financií bolo úspešné a jeho výsledkom je balík peňazí, ktorý poputuje tam, kde je potrebný,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Kapitálové výdavky budú smerovať do 12 zdravotníckych zariadení. Najväčšie investície dostane Univerzitná nemocnica Bratislava, a to takmer 5,96 milióna eur pre celkovo 52 projektov. Využité budú na stavebné úpravy operačných sál, digitálny mobilný RTG s C-ramenom, sterilizátory, nákup USG prístroja, mamografu a oftalmologických mikroskopov. Zrekonštruuje sa tiež sklad zdravotnej techniky či priestory ortopedickej kliniky.

Národný ústav detských chorôb v Bratislave dostane viac ako 640-tisíc eur na 6 projektov. Finančné prostriedky sa použijú na rekonštrukciu Kliniky detskej hematológie a onkológie, na nákup 2 kusov inkubátorov na Detskú kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny a 3 kusov výhrevných lôžok na Neonatologickú kliniku intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH.

Národný onkologický ústav dostane na 4 projekty viac ako 1,1 milióna eur. Vďaka nim sa rozšíri napríklad gastroenterologické oddelenie a vybuduje sa nové pracovisko oddelenia patologickej anatómie.

Finančné prostriedky pôjdu aj na východné Slovensko. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov dostane viac ako 2,6 milióna eur na 4 projekty, napríklad, na rekonštrukciu vzduchotechniky v pediatrickom pavilóne, RTG prístroj či angiografický systém s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu.

Detská fakultná nemocnica Košice má na 2 projekty vyčlenených 1,75 milióna eur. Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu kanalizácie a čističky odpadových vôd a na 10 kusov dýchacích prístrojov najvyššej triedy pre umelú pľúcnu ventiláciu.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice má na 1 projekt (koncové zariadenia a licencie OS) vyčlenených takmer 460-tisíc eur.

Do Univerzitnej nemocnice Martin poputuje necelých 1,8 milióna eur na 2 projekty, a to konkrétne na rekonštrukciu a prístavbu Psychiatrickej kliniky UNM a nákup operačných stolov.

Kapitálové výdavky dostanú aj Fakultné nemocnice – FN Nitra (630-tisíc eur), FNsP Nové Zámky (60-tisíc eur), FN Trnava (1,1 milióna eur), ďalej  Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička (26-tisíc eur) a Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy (vyše 230-tisíc eur).

Požiadavky zdravotníckych zariadení a národných ústavov o poskytnutie kapitálových výdavkov boli posúdené v zmysle Metodického pokynu k predkladaniu žiadostí o zaradenie investičného projektu do priorizovaného zoznamu, tvorbe investičného plánu a investičného harmonogramu Ministerstva zdravotníctva SR. V zmysle bodu 3 článku 10 uvedeného Metodického pokynu, sa posúdila dostatočnosť a rozsah predloženej dokumentácie k havarijnému stavu jednotlivých požiadaviek. V súlade s bodom 5 článku 10 Metodického pokynu a rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č.10/2023 bolo zabezpečené ich finančné krytie.

Ministerstvo zdravotníctva ešte dňa 8.11.2023 požiadalo na pracovnom stretnutí na Ministerstve financií SR o vykonanie rozpočtového opatrenia na realokáciu nevyčerpaných finančných prostriedkov, ktoré boli pôvodne účelovo určené na výdavky súvisiace s ochorením COVID-19. Finančné prostriedky boli znovurozdelené na kapitálové výdavky určené na riešenie havarijných stavov podriadených organizácií Ministerstva zdravotníctva SR. Ide o celkovú sumu vo výške 16 435 528 eur.

Zákonom o štátnom rozpočte č. 526/2022 boli totiž pôvodne schválené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu pre rok 2023 pre kapitolu Ministerstva zdravotníctva SR alokované na nákup vakcín a liekov a ostatné výdavky súvisiace s ochorením COVID-19.

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *