Popradská nemocnica obnovila implantácie dočasných kardiostimulátorov

Prvý dostala pacientka s extrémne malým výkonom srdca

Život prináša aj takéto okamihy, keď srdce nepracuje ako má a pre záchranu života je dôležité mu pomôcť. Špecialisti popradskej nemocnici v uplynulých dňoch riešili zdravotný problém pacientky s neprimerane pomalou srdcovou frekvenciou srdca a voperovali jej dočasný kardiostimulátor. Ide o metódu, ktorú nemocnica obnovila po príchode nového primára interného oddelenia. A ambíciou lekárov Nemocnice Poprad je zaviezť aj ďalšiu metódu, vďaka ktorej sa podarí analyzovať srdcové arytmie.

Pacientka, ktorú si zobrali do starostlivosti odborníci na Oddelení arytmií a koronárnej jednotky Nemocnice Poprad mala neprimerane pomalú frekvenciu srdca. ,,Znamená to, že srdcový vzruch sa nedostatočne šíril cez A-V uzol srdca (vodivý systém srdcových vzruchov). To spôsobovalo nízku výkonnosť srdca, hrudný diskomfort, krátkodobú poruchu vedomia,“ vysvetľuje primár oddelenia vnútorného lekárstva, kardiológ MUDr. Miroslav Fabini.

Neprimerane pomalá srdcová frekvencia nebola spôsobená príčinami ako je infarkt srdca, porucha elektrolytov, farmakoterapia. Špecialisti sa rozhodli rytmus srdca zvýšiť mechanickou podporou. ,,Za účelom zabezpečenia primeranej akcie srdca sme pacientke implantovali dočasnú intrakardiálnu kardiostimuláciu. Po kanylácii vonkajšej hrdlovej žily sme zaviedli elektródu kardiostimulátora do pravej komory srdca. Následne sme elektródu napojili na kardiostimulátor, ktorý generoval impulzy a zabezpečoval primeranú akciu srdca,“ vysvetľuje priebeh operácie MUDr. Fabini.

Takto stabilizovaná pacientka bola v ďalšom období bezpečne transportovaná do Kardiocentra Prešov. Implantácia dočasných intrakardiálnych kardiostimulátorov je teda už druhou novinkou, ktorú po príchode primára MUDr. Fabinyho v popradskej nemocnici opäť obnovili. Prvou je už skôr medializovaná transezofageálna (pažeráková) echokardiografia.

A rozvoj v oblasti starostlivosti o srdce popradských odborníkov týmto nekončí. ,,Perspektívne uvažujeme, že by sme sa mohli pustiť do tzv. ILR recordérov,“ hovorí primár Fabini. Ide o implantovateľný slučkový rekordér, ktorý sa používa na diagnostiku porúch rytmu. V rámci Európskej kardiologickej spoločnosti a medicínskych guidlines táto metóda postupne nahradí používanie známeho holtera. 

Zdroj: Nemocnica Poprad, a.s., TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *