Posolstvo svetového dňa diabetu

Svetový deň diabetu, World Diabetes Day (WDD) si pripomíname každý rok 14. novembra. Je to deň, kedy sa narodil jeden z objaviteľov inzulínu Sir Frederick Grant Banting, KBE, MC, FRSC (14. november 1891 – 21. február 1941), ktorý spolu s Dr. Charles Herbert Bestom, CC (27. február 1899 – 31. marec 1978) v roku 1921 vo fyziologickom laboratóriu Toronto General Hospital objavili inzulín. Do každoročnej celosvetovej kampane organizovanej Medzinárodnou federáciou diabetu, International Diabetes Federation (IDF) sú zapojené milióny jedincov z celého sveta.

WDD sa začal v súvislosti so zvýšenou incidenciou diabetes mellitus (DM) pripomínať IDF a Svetovou zdravotníckou organizáciou, World Health Organization (WHO) už v roku 1991. Nebolo tomu inak ani na Slovensku, kedy sa v Trenčíne prvýkrát konali a začala sa tradícia celoslovenských diabetologických dní s medzinárodnou účasťou, na ktorých sa dodnes stretávajú a vymieňajú si skúsenosti diabetici, diabetológovia, diabetologické sestry, edukátori, firmy, lekári z iných odborov medicíny, médiá a sociálni pracovníci.

WDD charakterizuje logo. V roku 1996 bolo navrhnuté permanentné logo, ktoré centrálne zobrazovalo silu a globálne identifikovalo WDD. Kombinovalo rovnováhu a tímovú prácu. Založené bolo na dobre poznaných čínskych symboloch Yin a Yang, ako starostlivá rovnováha inzulínu, liekov, diabetickej diéty, pohybu a edukácie, ktoré tvoria základ v manažmente DM tak, ako spoločná práca v diabetologickom tíme.

IDF postupne spustila kampane venované aktuálnemu globálnemu problému v súvislosti s DM:

1991 Diabetes na verejnosti

1992 Diabetes: Problém každého veku vo všetkých krajinách

1993 Rastieme s diabetom

1994 Ako starnúť s diabetom

1995 Cena za nevedomosť

1996 Inzulín pre život!

1997 Celkové znalosti: Náš kľúč k lepšiemu životu

1998 Diabetes a ľudské práva

1999 Náklady na diabetes

2000 Diabetes a životný štýl v novom tisícročí

2001 Diabetes a kardiovaskulárne choroby

2002 Oči a diabetes

2003 Diabetes a obličky

2004 Diabetes a obezita

2005 Diabetes a starostlivosť o nohy

2006 Diabetes a znevýhodnení a bezbranní

Rozsah lobingových kampaní a tlak členských organizácií IDF na OSN spôsobili jednohlasné prijatie Rezolúcie 61/225 o Svetovom dni diabetu. Tým sa existujúci WDD určil ako svetový deň od roku 2007 podrobne monitorovaný nielen IDF a WHO, ale aj OSN. Prvýkrát v histórii členské štáty OSN potvrdili, že DM ako chronická, neinfekčná, nevyliečiteľná a závažná civilizačná choroba s pandemickým výskytom, negatívnymi ekonomickými, nežiaducimi psychickými, vážnymi sociálnymi a závažnými zdravotnými dôsledkami ohrozuje svetové zdravie a svetovú ekonomiku tak, ako infekčné choroby typu HIV/AIDS, malária a tuberkulóza.

V roku 2007 bolo permanentné logo WDD zmenené. Nové logo tvorí modrý kruh ako globálny symbol DM, ktorý označuje jednotu celosvetového spoločenstva diabetikov ako odozvu na existujúcu pandémiu. Kruh preto, lebo sa často vyskytuje v prírode, vo všeobecnosti symbolizuje civilizačný pokrok a jeho význam je ešte stále neprekonateľný. Napriek rôznym kultúram symbolizuje jednotu, zdravie a život. Modrá farba, rovnaká ako farba vlajky OSN, predstavuje oblohu, ktorá zjednocuje všetky národy.

Dvojročná kampaň 2007–2008 Diabetes detí a mladistvých postupne riešila odvážnu výzvu, aby už žiadne dieťa nezomrelo na diabetickú ketoacidózu. Preto cieľom novej celosvetovej kampane Unite for Diabetes bolo nielen zvýšenie počtu darcov financií na zabezpečenie inzulínu, ale aj informovanie o príznakoch vzniku DM 1. typu a prevencii vzniku DM 2. typu u detí zmenou životného štýlu a možnosti redukcie diabetickej ketoacidózy, ktorá je ešte stále najčastejšou príčinou mortality na DM 1. typu u detí.

Päťročná kampaň 2009–2013 Edukácia a prevencia diabetu sa snažila o správne pochopenie a efektívne prevzatie kontroly nad DM so sloganmi, ktorými zachytávali celé spektrum otázok na zamyslenie sa nad životom s DM:

2009 Pochop diabetes a prevezmi kontrolu

2010 Dostaňme diabetes pod kontrolu. Teraz!

2011 Riešme diabetes. Teraz!

2012 Diabetes: chráňme našu budúcnosť

2013 1 z 2 diabetikov nevie, že už má cukrovku, Diabetici sú rovnakí ako Ty a ja, Najľudnatejšie krajiny sveta Čína – India – Diabetes – USA – Brazília, Poznajme komplikácie cukrovky.

V roku 2013 celosvetové aktivity k WDD doplnila premiéra medzinárodnej diabetickej hymny La Révolution autora myšlienky a textu Mgr. Martina Ladyra z Prahy na motívy hudby z muzikálu Bedári (Les Misérables). Text naspieval víťaz tretej série súťaže Česko-Slovensko má talent 2012 Jozef Pavlusík zo Žiliny a herečka Zuzana Haasová z Bratislavy. Na tvorbe videoklipu sa podieľali českí diabetici a slovenské diabetické deti, čím významne prispeli k vážnosti WDD. Cieľom medzinárodnej diabetickej hymny bol postupný preklad do ďalších jazykov. Preto už 14. novembra 2014 bola pod odbornou garanciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) slávnostne prezentovaná slovenská verzia medzinárodnej diabetickej hymny, ktorá vznikla v rámci projektu Ruka v ruke s diabetom vďaka nadšeniu vtedajšieho predsedu SDS doc. MUDr. Emila Martinku, PhD. Jej spracovanie manažovala Mgr. Janka Pavlusíková z DIAZIL Žilina a Centra voľného času Kysucké Nové Mesto. Slovenský text napísal šiesty finalista súťaže Slovensko hľadá Superstar 2004 Miro Jaroš. Text naspievali Jozef Pavlusík a Zuzana Haasová. Videoklip sa točil v historickej časti Bratislavy v sobotu 20. septembra 2014. Na jeho tvorbe sa podieľali diabetické deti, dospelí diabetici a rodičia diabetických detí z DIAZIL Žilina, Diador Bratislava, DIAMART Martin, DIAPREUGE Prievidza, DIARUŽA Ružomberok, KlauDIA Nitra a členovia SDS MUDr. Barbora Zoboková, MUDr. Ľubomír Barák, CSc., MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA a predseda SDS doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. Videoklip režírovala televízna Bambuľka Monika Haasová a kameroval Bc. Jakub Seewald. O pestrofarebné kostými sa postarala kostymérka Iveta Haasová. Všetci 98. účastníci natáčania prežili zaujímavý deň doplnený nielen o biele a modré balóny, modré náramky, odznaky Unite for Diabetes, ale aj novú zástavu SDS.

Cieľom diabetickej hymny Ruka v ruke s diabetom bolo pripojenie sa k celosvetovým aktivitám novou formou, upozornenie na existenciu DM s mnohými obmedzeniami a rizikami, ale aj upevňovanie povedomia o tom, že DM ako problém riešia spolu ruka v ruke všetci členovia diabetologického tímu. Diabetické hymny pravidelne otvárajú slávnostné diabetické a diabetologické podujatia. Pútavé videoklipy oboch hymien sú voľne dostupné na internete.

2014–2016 Diabetes: chráňme našu budúcnosť

2017 Ženy a diabetes – naše právo na zdravšiu budúcnosť

2018–2019 Rodina a diabetes

2020 Zdravotná sestra a diabetes

Trojročná kampaň 2021–2023 Prístup k starostlivosti o diabetes. Ak nie teraz, kedy? bola zameraná na prístup diabetikov k liečbe DM vo všetkých krajinách, nakoľko milióny diabetikov stále nemajú prístup k včasnej diagnostike a správnej liečbe DM.

Dôrazne upozorňovala aj na to, že je potrebné zabezpečiť nepretržitú starostlivosť a podporu diabetikov tak, aby sa efektívne predchádzalo všetkým komplikáciám DM so sloganmi, ktorými zachytávali aktuálnu situáciu v súvislosti s DM včítane pripomenutia si stého výročia objavenia inzulínu:

2021 Prístup k liekom a starostlivosti

2022 Edukáciou k ochrane zajtrajška

2023 Posilnenie globálneho zdravia

Celosvetová kampaň každoročne vyzýva diabetikov k pochopeniu vážnych dopadov akútnych, chronických a orgánovo špecifických komplikácií DM na celkovú kvalitu života a zlepšeniu sociálneho a zdravotného stavu prostredníctvom edukácie a sociálneho poradenstva. Verejnosť vyzýva k pochopeniu vážnosti DM a ak je to možné k snahe o prevenciu vzniku DM 2. typu prostredníctvom fyzickej aktivity a zmeny životného štýlu. Vlády členských krajín OSN vyzýva k realizácii účinných politík a stratégií na podporu prevencie vzniku DM prostredníctvom celospoločenskej ochrany zdravia, liečby, vedy a výskumu. Zdravotníkov vyzýva k postaveniu diabetikov do centra záujmu o svoje zdravie a život a zavádzaniu efektívnej edukácie a personalizovanej liečby v súlade s medicínou založenou na dôkazoch do každodennej praxe.

Na celom svete sa WDD pripomína:

  • celosvetovou dia prechádzkou (Global Diabetes Walk),
  • formovaním modrých kruhov (Blue Circle) z ľudí a predmetov,
  • modrým oblečením diabetikov,
  • vysvietením objektov namodro (Bring Diabetes to Light),
  • organizovaním podujatí pre širokú verejnosť (besedy, festivaly, konferencie),
  • označením idolov s modrým kruhom na sociálnych sieťach (WDD Heroes),
  • označením osobností každodenného života s modrým kruhom na sociálnych sieťach (Pin a Personality),
  • výmenou fotografií a pohľadníc s modrým kruhom.

Foto: Pixabay

Lekárske noviny november/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *