V areáli na Rastislavovej sme zrekonštruovali strechy a balkóny za takmer 300.000 €

Pripravujeme obnovu historických objektov za vyše 10 mil. €

Košice, 25. januára 2024 – Na dvoch objektoch Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v areáli na Rastislavovej 43 boli zrekonštruované strechy s celkovou plochou 3765 m2. V pavilóne XVIII., kde sa zrekonštruovalo  1400 m2, sa nachádzajú Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie a Neurologické oddelenie.

Vo vedľajšom Pavilóne zdravia (pavilón XXVIII.), kde je umiestnené pracovisko Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a  Ortopedické ambulancie, bola zrekonštruovaná strecha s celkovou plochou vyše 2300 m2.  Rekonštrukcia striech v sume vyše 210.000 € bola financovaná z kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva SR a UNLP.

“Rekonštrukciou sa zvýšila najmä energetická hodnota budov. Za dôležité považujem, že sme zvýšili bezpečnosť v objektoch a v ich bezprostrednom okolí a zároveň nám zrekonštruované strechy pomôžu znížiť celkové náklady na prevádzku a údržbu medicínskych pracovísk,“ uviedol riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Ploché strechy oboch objektov boli pred rekonštrukciou v zlom technickom stave, preto na celú plochu oboch striech bola položená nová krytina, kompletne sa vymenilo oplechovanie atiky, strešných vpustí, inštaloval sa nový bleskozvod s uzemnením, a vykonali sa ďalšie práce na zabezpečenie plnej funkčnosti striech.

Obnovené a bezpečné sú aj balóny na XVIII. pavilóne

Rovnako dôležitá bola z bezpečnostného, ale aj z estetického hľadiska rekonštrukcia piatich rozľahlých balkónov, ktoré sa nachádzajú na priečelí jednotlivých poschodí XVIII. pavilónu. „Balkóny boli v havarijnom stave, preto sme pristúpili k sanačným prácam podľa odporúčaného statického posudku. Prispeli sme tým k bezpečnosti pacientov a zamestnancov a k vyššej kvalite prevádzky tunajších medicínskych pracovísk,“ uviedol riaditeľ Beňa.

V rámci piatich sanovaných balkónov sa zrekonštruovala ich celková plocha 148 m2 a tiež strecha balkónov s plochou 30 m2. Do modernizácie, vrátane novej keramickej dlažby, sa investovalo viac než 86.000 €. Balkóny tak môžu opäť slúžiť pacientom lôžkovej časti Neurologického oddelenia a Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie a tiež zamestnancom.

Pripravujeme obnovu národnej kultúrnej pamiatky a historickej budovy v areáli na Rastislavovej ulici

Koncom roka vláda rozhodla o pridelení viac než 10 miliónov eur pre UNLP Košice v rámci Plánu obnovy a odolnosti. K obnove boli v súlade s podmienkami výzvy a odporúčaniami Útvaru hodnoty za peniaze určené budovy, ktoré svojím významom a nevyhnutnosťou realizácie komplexnej rekonštrukcie dotvoria reprezentatívny priestor v areáli zaradenom do zoznamu historických pamiatok mesta Košice. Ide o pamiatkovo chránený pavilón, ktorý je sídlom IV. internej kliniky, Ústavu patológie a Oddelenia laboratórnej medicíny a o historickú budovu chirurgického monobloku.

„V súčasnosti aktívne pripravujeme technické podklady a kompletnú dokumentáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je v prevádzke bezmála sto rokov a rovnako na modernizáciu monobloku, kde sú situované viaceré kliniky a oddelenia tak, aby sme s modernizáciou mohli začať čo najskôr a dokončili ju do roku 2026,“ uviedol riaditeľ nemocnice.

V rámci historického areálu takúto obnovu nevyhnutne potrebuje ďalších deväť objektov, ktoré rovnako patria medzi národné kultúrne pamiatky. Snahou vedenia UNLP preto ostáva získať financie z viacerých zdrojov.

Zdroj, foto: UNLP Košice, TS




Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *