Stanovisko SOZ ZaSSk zatiaľ neznámemu rozdeleniu financií pre zdravotnícke subjekty Ministerstvom zdravotníctva SR

SOZ ZaSS s vážnym znepokojením sleduje situáciu ohľadom doteraz nezverejneného plánu prerozdelenia financií pre zdravotnícke subjekty na rok 2024. Tento plán malo MZ SR zverejniť najneskôr do 15. januára po predchádzajúcom prerokovaní so zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

SOZ ZaSS nesie zodpovednosť za spokojnosť a záujmy tisícok zamestnancov v zdravotníctve a sociálnych službách, a preto nás veľmi znepokojuje nejasnosť ohľadom finančného zabezpečenia sektora. Od prerozdelenia financií závisí aj potrebná úprava základných platov o desať percent pre nezdravotníckych pracovníkov, ktorú sme požadovali od ANS, avšak s neúspešným výsledkom, práve pre neistotu vo finančnom rozpočte. V súčasnej dobe je tento personál na hranici svojich možností a jeho nespokojnosť sa prejavuje nielen vo vnútri pracovného prostredia, ale aj verejne. Nespokojnosť nezdravotníckeho personálu je naliehavým signálom, ktorý nemôžeme ignorovať, “ vysvetľuje Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS.

Situácia je naliehavá a pre udržateľnosť zdravotníckeho systému je nevyhnutné aby mali všetky zdravotnícke subjekty istotu v kontinuálnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zabezpečení adekvátnych podmienok pre zdravotnícky aj nezdravotnícky personál.

Sme si vedomí alarmujúcej situácie v zdravotníctve a naliehavosti potreby riešenia a preto vyzývame Ministerstvo zdravotníctva SR, aby urýchlene zverejnilo plán prerozdelenia finančných prostriedkov a zároveň zabezpečilo dostatočný objem financií, ktorý umožní adekvátne pracovné podmienky a pokryje výdavky na mzdové náklady, ale aj náklady spojené s kolektívnymi zmluvami medzi zamestnávateľmi a odbormi, čím zabezpečí ich riadnu implementáciu.

V opačnom prípade sa SOZ ZaSS bude musieť vážne zaoberať možnosťou vyhlásenia štrajkovej pohotovosti ako opatrenia na presadenie legitímnych práv a záujmov zamestnancov. „Naši zamestnanci si zaslúžia stabilitu a predvídateľnosť a my očakávame, že ministerstvo túto zodpovednosť plne prijme. Sme pripravení aktívne spolupracovať na dosiahnutí takýchto riešení v záujme zamestnancov, pacientov a celého zdravotníckeho systému na Slovensku,“ dodáva Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS.

Zdroj: SOZ ZaSS, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *