Medicína v oblasti liečby rakoviny zaznamenala zásadný pokrok

V prešovskej nemocnici vlani diagnostikovali tisícku nových prípadov

Bežný život zmení v jedinom okamihu. Diagnóza rakovina. Slovo, z ktorého každý z nás má veľký strach a všetci si želáme, aby sme ho nikdy nepočuli ani u blízkych. Realita je však alarmujúca. Stále častejší výskyt onkologických  ochorení na Slovensku aj u mladších generácií je objektívna skutočnosť. Odborníci v prešovskej nemocnici J.A. Reimana uvedené skutočnosti potvrdzujú. Práve 4. február je svetovým dňom boja proti rakovine.

Aj keď medicína v tejto oblasti neuveriteľne pokročila a rozvoj v oblasti diagnostiky a liečby onkologických ochorení je asi najrýchlejší, za nás pacientov sú najdôležitejšie dve veci. Prevencia a zdravý spôsob života. ,,Onkologické ochorenia sú dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácií a úmrtí na Slovensku. Náš región sa nelíši od celoslovenského a európskeho priemeru. Dominujú prípady rakoviny kože, kolorekta (hrubého čreva, konečníka), prsníka, prostaty a pľúc,“ hovorí MUDr. Jaroslava Lešková, PhD., primárka oddelenia klinickej onkológie FNsP J.A.Reimana Prešov. Len za vlaňajší rok v troch ambulanciách klinickej onkológie diagnostikovali takmer 1000  nových onkologických prípadov.

,,U mužov prevažujú zhubné ochorenia prostaty, kolorekta a pľúc, u žien dominujú zhubné ochorenia prsníka,“ dodáva skúsená odborníčka. Počet nových prípadov má aj na Slovensku stúpajúci trend, s miernymi výkyvmi ovplyvnenými pandémiou. Pre pacientov je najdôležitejšie, aby dôsledne dbali na prevenciu, každoročne absolvovali všeobecnú preventívnu lekársku prehliadku a v prípade akýchkoľvek problémov, výskytu rakoviny v rodine aj preventívne onkologické vyšetrenia. U žien je dôležité pravidelne absolvovať gynekologické vyšetrenie aspoň raz ročne vrátane vyšetrenia prsníkov, od 40 veku potom pravidelne aj mamografické vyšetrenie či MR vyšetrenie prsníkov. U mužov je vzhľadom na jej aktuálny enormný výskyt zásadným preventívne vyšetrenie prostaty od 50. roku života, ak je rodinná anamnéza na tento druh rakoviny pozitívna, tak aj skôr. Medicína dnes v oblasti onkológie dokáže veľmi veľa, ale záleží, v akom štádiu sa rakovina u pacienta diagnostikuje. A tento fakt je v prvom rade záležitosťou zodpovednosti pacienta k svojmu zdraviu.

,,Onkológia je najrýchlejšie sa rozvíjajúci odbor medicíny, týka sa to aj liečby, v poslednej dobe nastal pokrok vďaka cielenej biologickej liečbe a imunoterapii, ktoré výrazne menia prognózu pacientov a zlepšujú celkové prežívanie,“ potvrdzuje primárka MUDr. Lešková. ,,Preventívne prehliadky zvýšili záchyt včasných štádií onkologických ochorení, aj keď stále pretrváva vysoké percento pacientov, ktorí prichádzajú v pokročilom štádiu onkologického ochorenia.

Svetový deň boja proti rakovine (World Cancer Day) je iniciatívou organizácie UICC (Union for International Cancer Control) a ich partnerských organizácií, ktorých je po celom svete viac než 800. Cieľom tohto svetového dňa je zvýšiť všeobecné povedomie o tejto zákernej chorobe a uviesť na pravú mieru mylné predstavy či zastarané informácie, ktoré stále o rakovine panujú.

Zdroj, foto: FNsP J.A. Reimana Prešov
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *