100 DNÍ VLÁDY – MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA  SR

O krokoch ministerstva informovala na tlačovej konferencii ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, ktorá zároveň konštatovala priorizáciu zdravotníctva v rámci jednotlivých rezortov. Od nástupu nového vedenia ministerstva zdravotníctva bolo potrebné prijímať niekoľko zásadných rozhodnutí a riešiť zásadné témy fungovania sektora. Za najdôležitejšie v činnosti ministerstva počas uplynulých 100 dní ministerka považuje:  

1. Navýšenie rozpočtu pre zdravotníctvo o takmer 1 miliardu eur.

Napriek nepriaznivému stavu verejných financií sa na rok 2024 podarilo zabezpečiť o 955 miliónov eur viac oproti rozpočtu roku 2023. Celkovo tak do zdravotníctva poputuje 7,97 miliardy eur. Nevďačíme za to len navýšeniu zdrojov zo strany ministerstva financií, ale aj konsolidačným opatreniam. Viac informácií: https://www.health.gov.sk/Clanok?rozpocet-navysenie-mz-2024 

2. Vyčlenili sme 604 tisíc eur na modernizáciu Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici

Finančné prostriedky budú využité na odstránenie havarijného stavu vzduchotechniky (234 200 eur), modernizáciu objektu a odstránenie havarijných stavov infraštruktúry objektu (184 218 eur), ako aj na zabezpečenie zdravotníckej techniky a ostatného vybavenia (186 582 eur) v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica: https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-ministerka-nemocnica-detska-bystrica-financie

3. Cca 16,5 milióna eur sme v decembri 2023 presunuli na investície do 12 slovenských nemocníc

Tieto finančné prostriedky budú použité predovšetkým na riešenie havarijných stavov podriadených organizácií Ministerstva zdravotníctva SR. Uvedené finančné zdroje budú investované aj do technického vybavenia nemocníc a národných ústavov, čo prispeje ku kvalitnejšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pacientom. Kapitálové výdavky budú smerovať do 12 zdravotníckych zariadení. Najväčšie investície dostane Univerzitná nemocnica Bratislava, a to takmer 5,96 milióna eur pre celkovo 52 projektov. Viac informácií: https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-nemocnice-kapitalove

4. V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a akademickou obcou sme navýšili sme počet študentov na slovenských lekárskych fakultách o 150

Od budúceho akademického roka príjmu lekárske fakulty na Slovensku navyše 150 študentov a študentiek medicíny. Je to prvý krok pri plnení záväzku vlády SR zabezpečiť objednávku štátu na zvýšenie počtu študentov zo Slovenska vo vybraných študijných programoch a odboroch vysokoškolského vzdelávania. Na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave bude možné prijať o 45 medikov viac, na Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine 30 uchádzačov navyše. Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pribudne o 45 nových medikov navyše a na Slovenskej zdravotníckej univerzite 30 ďalších študentov. Viac informácií: https://www.health.gov.sk/Clanok?lekarske-fakulty-navysenie-studentov

5. Optimalizácia siete nemocníc

Zaradili sme všetky nemocnice do siete v zmysle zákona a z dôvodu nečinnosti predchádzajúcej vlády sme museli odsunúť platnosť čakacích lehôt na výkony. Zároveň sme naštartovali procesy v súvislosti s implementáciou čakacích lehôt a ich nárokovateľnosťou zo strany pacienta od 1. januára 2025. Zastavili sme rušenie pôrodníc, kým nebude dobudovaná minimálna sieť záchrannej zdravotnej služby a vyriešené prevozy pacientov. Viac informácií: https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-nemocnice-optimalizacia-rokovanie

6. Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine

Ministerstvo zdravotníctva spolu s novým vedením Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine eviduje pri realizácii výstavby novej nemocnice financovanej z Plánu obnovy a odolnosti zdržanie oproti schválenému harmonogramu, a to predovšetkým v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa, pri vysporiadaní pozemkov a v povoľovacích procesoch. Ministerstvo upozorňuje na tieto problémy preto, aby sa vyhlo scenáru ako pri výstavbe UN Rázsochy a navrhlo nemocnici tzv. akčné kroky pre urýchlenie realizácie projektu. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková sa zaviazala kontrolovať projekt na týždennej báze.  Viac informácií: https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-nemocnica-martin-projekt-obstaravanie

7. Materiálno – technická pomoc  Ukrajine

V spolupráci so Záchrannou zdravotnou službou Bratislava a Spišskou katolíckou charitou poslalo ministerstvo zdravotníctva na Ukrajinu najprv 16 vozidiel záchrannej zdravotnej služby s cieľom pomôcť Ukrajincom s poskytovaním humanitárnej starostlivosti. Tieto vozidlá boli prebytočným majetkom Záchrannej zdravotnej služby Bratislava. Sú v plnej pôvodnej výbave a pripravené na poskytovanie humanitárnej starostlivosti. Doteraz boli plne servisované a sú prispôsobené tak, aby mohli operovať v tých najťažších bojových podmienkach. Na Ukrajinu boli dopravené vďaka spolupráci so Spišskou katolíckou charitou.

Následne ministerstvo s partnermi vyčlenilo pre Ukrajinu ďalších 8 vozidiel záchrannej zdravotnej služby. Viac informácií: https://www.health.gov.sk/Clanok?mz-sanitky-ukrajina

Záväzkom ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej spolu s jej tímom na ministerstve je čoskoro prijať rozhodnutie o výstavbe novej univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: Pch.vector, FreepikPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *