Takmer 60 mladých lekárov by chcelo pracovať v prešovskej nemocnici

Rozhodujúce je dobré meno nemocnice a domáce prostredie

Nenechávajú nič na náhodu a systematicky sa starajú o svojich nástupcov. Prešovská nemocnica v uplynulých dňoch zrealizovala pracovné pohovory na pozície lekár absolvent. Hoci je nepriaznivá situácia s ľudskými zdrojmi a najmä mladými odborníkmi v zdravotníctve všeobecne známa, tretej najväčšej slovenskej nemocnici sa zatiaľ darí potrebné kapacity získavať a predovšetkým si ich udržať. Aké tajomstvo za tým je, prezradil riaditeľ nemocnice aj noví, nádejní lekári.

Pracovných pohovorov sa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana zúčastnilo spolu 55 budúcich lekárov, z toho 42 žien a 13 mužov. ,,Prevládal záujem o nechirurgické odbory, najatraktívnejšie pre medikov boli neurológia, pediatria, kardiológia, vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, psychiatria. Z chirurgických odborov sa najviac uchádzačov hlásilo na gynekológiu a pôrodníctvo, ortopédiu, chirurgiu a otorinolaryngológiu,“ zhrnul riaditeľ nemocnice MUDr. Juraj Smatana, MBA, MPH, ktorý je sám špecializáciou chirurg – traumatológ.

Pre každú nemocnicu je kľúčové mať nielen skvelých odborníkov, široké spektrum špecializácie, ale predovšetkým ich dostatok. Ruka v ruke lekárom sekunduje ošetrovateľský personál, ktorých význam je nemenej dôležitý.

,,Extrémne dôležité je spolupracovať s ľuďmi, s ktorými si dôverujete tak po odbornej, ako i ľudskej stránke. Osobne ma teší, že nateraz máme stabilnú personálnu situáciu, vieme pokryť zdravotnú starostlivosť, služby, výkony aj keď situácia v celom rezorte je veľmi nepriaznivá. Ale myslíme na budúcnosť, každý z nás musí mať svojho nástupcu, svoje skúsenosti musíme odovzdávať ďalej, mladým kolegom dať šancu, takpovediac si ich vychovať presne na naše podmienky,“ zdôvodňuje riaditeľ. Nemocnica po nástupe nového vedenia urobila vo vlastnej réžii personálny audit, vďaka nemu preverila, aký je súčasný stav čo sa týka personálnych kapacít. Prešovskej nemocnici sa nateraz darí dodržať minimálny personálny normatív zamestnancov. ,,Napriek uvedenému nie je personálny stav celkom optimálny v tom zmysle, že riešime pomerne veľkú fluktuáciu personálu, dodržať normatívy na najťažších oddeleniach nás stojí nemalé úsilie, pretože tak ťažkú a zodpovednú prácu mnohí zvažujú vykonávať dlhší čas a odchádzajú už počas skúšobného obdobia. Preto podnikáme systematické kroky na pritiahnutie mladých medikov už počas ich praxe, zameriavame sa na spoluprácu so školami, na motiváciu skúsených zdravotníkov, aby v nemocnici zotrvali a mali možnosť ďalšieho vzdelávania, postupu a rozvoj medicínskych postupov,“ objasňuje riaditeľ nemocnice systematické kroky ako vychovať a získať nové kapacity.

A čo na nemocnicu a snahu sa tu zamestnať hovorili samotní uchádzači?

Júlia: ,,Priviedli ma sem pozitívne ohlasy na oddelenie gynekológie a pôrodníctva a najmä kolektív, ktorý ho tvorí.“

Denisa: ,,Mám záujem o cievnu chirurgiu, viem, že sú tu dobré vzťahy, počas štúdia som absolvovala zaujímavé stáže, ktoré ma utvrdili v tom, že cievna chirurgia je pre  mňa to pravé.“

Veronika: ,,OAIM je pre mňa zaujímavým spojením chirurgického a nechirurgického odboru, zaváži aj blízkosť bydliska a veľkosť nemocnice.“

Kristína: ,,Zaujímam sa o ORL hlavne kvôli rôznorodosti a širokému spektru výkonov, je tu možnosť ošetrovať detí i dospelých a možnosť prepojenia odboru s neurológiou.“

Georgína: ,,Chcela by som ostať na východe, páčilo by sa  mi pracovať v lepšej, v porovnaní so zahraničím menšej nemocnici.“

Barbora: ,,Kardiológia ma chytila za srdce, na Slovensku je málo kardiocentier, Prešov má jedno z nich.“

Andrea: ,,Zaujíma ma psychiatria, je tu dobrý kolektív. Rozhodovanie je ťažké, študovala som v Čechách. Ešte stále zvažujem, kde budem pôsobiť.“

Emma: ,,Od strednej školy som vedela, že chcem byť psychiatričkou a chcem ostať na východe.“

Zdroj, foto: FNsP J. A. Reimana Prešov, TSPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *