Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou víta zmenu v prístupe k hospicom a apeluje na adekvátne financovanie týchto spoločensky dôležitých zariadení

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe vykonaných kontrol
vyzval koncom januára zdravotné poisťovne, aby prehodnotili finančné limity a rôzne obmedzenia,
ktorými obchádzali zvýšené regulované ceny v hospicoch, mobilných hospicoch a domoch ošetrovateľskej starostlivosti, a tým sťažovali nevyliečiteľne chorým a umierajúcim prístup k tejto špecifickej zdravotnej starostlivosti.

Úrad počas týchto dohľadov zistil, že v niektorých prípadoch boli zvýšené regulované ceny do zmlúv
s týmito zdravotníckymi zariadeniami premietnuté s časovým oneskorením. Problematické bolo
aj stanovenie finančných limitov, rozpočtov či rozsahov, nad rámec ktorých výkony neboli hradené
vôbec alebo úhrady boli znížené (prepočítané nižším koeficientom).

Úrad v tejto súvislosti víta, že aj na základe jeho apelu nastala pozitívna zmena a zdravotná
poisťovňa Union s účinnosťou od 1. 2. 2024 zrušila limitujúce finančné rozsahy pre tieto
zariadenia a zaviedla tzv. bezlimitné prostredie. To znamená, že zdravotná poisťovňa Union
uhradí tento typ zdravotnej starostlivosti v zásade každému pacientovi, ktorý to bude
potrebovať.

„Som rád, že na pozitívnu zmenu niekedy stačí len dobre mienené upozornenie a netreba hneď meniť
zákony a písané pravidlá. Zdravotná poisťovňa Union vytvorila správny precedens. Verím, že sa k nej
pripoja aj Všeobecná zdravotná poisťovňa a zdravotná poisťovňa Dôvera. Na druhej strane
je dôležité, aby aj príslušné zdravotnícke zariadenia postupovali voči zdravotným poisťovniam
férovo a nechali si preplácať len tie výkony, ktoré naozaj zrealizovali a dajú sa považovať
za oprávnené náklady,“
povedal predseda úradu Michal Palkovič.

Úrad v tejto súvislosti pripomína článok 8. Charty práv pacienta, ktorú vláda prijala 11. 4. 2001:

 1. Pacient má právo v nevyliečiteľnom štádiu choroby na takú úľavu a zmiernenie bolestí,
  ktoré zodpovedajú súčasným vedomostiam a možnostiam zdravotnej starostlivosti o umierajúcich.
 2. Nevyliečiteľne chorý a umierajúci pacient má právo na humánnu starostlivosť.
 3. Pacient má právo, aby ho v posledných chvíľach života sprevádzala osoba podľa jeho želania.
 4. Pacient má právo na dôstojné umieranie.
 5. Pacient má právo vyjadriť nesúhlas s poskytnutím diagnostických a liečebných výkonov.
  Ak pacient napriek náležitému vysvetleniu odmieta potrebnú zdravotnú starostlivosť, lekár
  si od neho vyžiada vyjadrenie o jeho odmietnutí v písomnej alebo v inak preukázateľnej
  forme.

Úrad zastáva názor, že úhrady tejto dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej
starostlivosti by mali byť celospoločenskou prioritou. Súčasne si uvedomuje aj potrebu správneho
nastavenia pravidiel pre tento typ starostlivosti. Úrad sa preto tejto téme intenzívne venuje
a na základe podnetov podávateľov v súčasnosti vykonáva v zdravotných poisťovniach v tejto
spoločensky dôležitej oblasti ďalšie dohľady. O ich výsledku bude následne informovať verejnosť.

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *