Navrhované zmeny v ordinačných hodinách: Pediatrické ambulancie budú dostupné každý pracovný deň v týždni, detské ambulantné pohotovosti do 20. hodiny

Rezort zdravotníctva chce zvýšiť dostupnosť dennej ambulantnej  starostlivosti pre deti a dorast. Navrhuje preto, aby boli pediatri v rámci svojich ordinačných hodín pacientom k dispozícii každý pracovný deň v týždni, z toho minimálne jeden deň ordinovali do 18. hodiny. Cieľom MZ SR je garantovať zachovanie dostupnosti dennej ambulantnej starostlivosti pre deti, preto ambulantné pohotovostné služby pre deti navrhuje skrátiť do 20. hodiny. Ak pozmeňujúci návrh prejde v parlamente, zmeny budú platiť od 1. júla 2024.

Primárni pediatri na Slovensku poskytujú zdravotnú starostlivosť v ambulanciách pre viac ako 1,1 milióna detí. Situácia v primárnej pediatrii je vážna. Navrhovaná úprava predstavuje jedno z opatrení, ktoré reaguje na pretrvávajúcu krízu v tejto oblasti. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby pediatrické ambulancie boli dostupné pacientom najmä počas dňa a aby pohotovostné služby pre deti a dorast boli dostupné v takom rozsahu, ktorý rešpektuje zachovanie zdravotnej starostlivosti o deti pri existujúcom nedostatku primárnych pediatrov. V súčasnej sieti nám chýba 20 percent ambulantných lekárov pre deti a keďže takmer polovica primárnych pediatrov je v dôchodkovom veku, ich nedostatok sa bude len prehlbovať.

Na ambulantných pohotovostiach slúžia aj vo večerných hodinách tí istí pediatri, ktorí cez deň zabezpečujú dennú starostlivosť o deti vo svojich ambulanciách. Podľa návrhu budú pediatri počas týždňa k dispozícii každý pracovný deň, z toho jeden deň do 18-tej hodiny, čo umožní rodičom detí so zdravotným problémom navštíviť ambulanciu pediatra cez deň počas ordinačných hodín. V prípade schválenia návrhu v parlamente by zároveň od 1. júla mali ambulantné pohotovosti pre deti fungovať od 16. do 20. hodiny a cez víkend od 8. do 20. hodiny.

Rezort zdravotníctva o týchto zmenách kontinuálne diskutoval ako s pediatrami, tak aj so všetkými ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré prevádzkujú pediatrické oddelenia, pediatrickú ústavnú pohotovostnú službu alebo pediatrické urgentné príjmy. Návrh bol zároveň komunikovaný aj so zástupcami samosprávnych krajov a s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska.

Ministerstvo zdravotníctva postupne pristupuje k ďalším podporným a systémovým opatreniam pre pediatrov. Jedným z nich je napríklad úprava rezidentského programu alebo nenávratná finančná dotácia na podporu vzniku nových všeobecných ambulancií. V rámci v poradí už druhej výzvy rezort aktuálne eviduje 63 žiadostí, ktoré priebežne vyhodnocuje.    

Okrem toho ministerstvo v rámci reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti pracuje na  posilnení kompetencií všeobecných lekárov a primárnych pediatrov, rozšírení kompetencií sestier a praktických sestier – asistentov, vzdelávaní a zvýšení atraktivity povolania všeobecný lekár, i znížení administratívnej záťaže ambulantných poskytovateľov.

Foto: Freepik

Zdroj: MZ SR, TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *