Svetový deň bez tabaku – UNLP školí stredoškolákov o škodlivosti fajčenia

30. máj 2024 – Cigaretový dym obsahuje niekoľko stoviek rôznych chemických zlúčenín, z ktorých sú desiatky preukázateľne karcinogénne, teda rakovinotvorné. Väčšina fajčiarov tomuto zlozvyku podľahne pred 30. rokom života, preto je potrebné mladú generáciu o rizikách fajčenia školiť. UNLP Košice pripravila sériu prednášok, ktoré si vypočujú študenti košických stredných škôl. Prednáška pilotne odštartovala na Gymnáziu Poštová pre študentov prvého ročníka. Téma je aktuálna, keďže 31. máj je Svetový deň bez tabaku.

Prednášky iniciovala prednostka I. stomatologickej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ, doc. MUDr. Silvia Timková, PhD., MHA, ktorá sa v januári stala hlavnou odborníčkou SR pre zubné lekárstvo: „Podľa štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie 93 % fajčiarov začne fajčiť do 26 rokov, preto chceme podchytiť práve mladú generáciu.”

Zdravie môžu vážne ohroziť aj populárne e-cigarety
Na prednáškach sa venuje nielen klasickému fajčeniu cigariet, ale aj jeho novým formám. „U mladej generácie je dôležité rozprávať aj o vaporizéroch a elektronických cigaretách, ktoré sú voľne dostupné a momentálne aj veľmi populárne. Zároveň chcem podotknúť, že aj keď výskumy o ich nežiaducich účinkoch už prebiehajú, všetko o dôsledkoch takéhoto fajčenia ešte vedieť nemôžeme, to potrvá roky,” dodáva prednostka. Faktom ale ostáva, že na svete vzrástol za posledné 3 roky počet konzumentov e-cigariet až o 250 %. Väčšie nebezpečenstvo pritom spôsobuje nie samotný nikotín či decht, ale ťažké kovy a prchavé organické zlúčeniny. 

Na prednáške sa študenti okrem histórie fajčenia dozvedeli aj o tom, že o jeho zdravotných rizikách sa začalo hovoriť až v 20. storočí, hoci sa predpokladá, že tabak do Európy doniesol už Krištof Kolumbus po objavení Ameriky v roku 1492. 

Rakovina pľúc je u fajčiarov najčastejšia
Nikotín je rastlinný jed, ktorý okrem iného zvyšuje frekvenciu srdca, zvyšuje krvný tlak ciev a dráždi dýchacie cesty. „Pľúca fajčiara sú na rozdiel od nefajčiara vo vyššom riziku rozvoja niektorého z chronických pľúcnych ochorení, konkrétne chronickej obštrukčnej choroby pľúc a rakoviny pľúc. Aj pokiaľ ešte žiadne z ochorení nie je rozvinuté, môže byť pľúcne tkanivo fajčiara viac sfarbené do čierna, čo spôsobuje najmä decht, ktorý sa v tkanive ukladá,” uvádza prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UNLP Košice doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. Cigaretový dym paralyzuje riasinky kmitajúce na sliznici dýchacích ciest, ktorých normálnou funkciou je očisťovanie dýchacích ciest. Následkom jej narušenia sa v pľúcach fajčiara vo zvýšenej miere ukladajú aj všetky ostatné nečistoty z vdychovaného vzduchu, napríklad splodiny zo spaľovacích motorov.

„Dlhodobé fajčenie spôsobuje zápal v najmenších periférnych dýchacích cestách, ktorý vedie k ich zúženiu, čo sa prejavuje dýchavicou (sťaženým dýchaním) a zvýšenou tvorbou hlienu s kašľom, čo je stav označovaný ako chronická bronchitída. Zároveň však prebiehajúci zápal poškodzuje a deštruuje priľahlé pľúcne mechúriky a spôsobuje rozdutie pľúc. Komplex oboch týchto súčasne sa vyskytujúcich zmien sa nazýva chronická obštrukčná choroba pľúc. Pokles pľúcnych funkcií má pri tejto diagnóze progredujúci charakter a okrem stupňovania príznakov (dýchavice, kašľa a tvorby hlienu) vo svojom poslednom štádiu vedie k chronickému dychovému zlyhávaniu, čo je stav, keď pľúca dlhodobo nedodávajú do organizmu dostatočné množstvo kyslíka a nevylučujú dostatočne oxid uhličitý. To vedie k dlhodobému napojeniu pacienta na zdroj kyslíka alebo ventilačnú podporu a v konečnom dôsledku k predčasnému úmrtiu,” spresňuje prednosta. 

Fajčenie sa tiež spája približne s 35-násobne vyšším rizikom vzniku rakoviny pľúc, ktorá za ostatných niekoľko desiatok rokov jednou z najčastejších rakovín. Riziko jej  vzniku zvyšuje aj pasívne fajčenie, aj keď v menšej miere. „Okrem toho je fajčenie rizikovým faktorom pre vznik rakoviny aj na iných miestach tela, je potrebné spomenúť napríklad “cestu“ do pľúc, teda rakovinu pery, jazyka či rakovinu hlasiviek. Keďže niektoré splodiny fajčenia sa vylučujú z tela močom, musíme spomenúť aj rakovinu obličky, močových ciest a močového mechúra,” uzatvára prednosta Joppa.  

Napriek skutočnosti, že ľudia sú informovaní o škodlivosti fajčenia, na Slovensku fajčí viac ako 36 %  populácie. Pre pomoc na odvykanie od fajčenia je na Slovensku zriadená Linka pomoci na odvykanie od fajčenia – 0908 222 722. Je k dispozícii v pracovné dni od 8:00 do 15:00 hod. Každý záujemca získa bezplatné odborné poradenstvo týkajúce sa odvykania od fajčenia metódou náhleho alebo postupného odvykania.

Prevencia je zdarma, no liečba môže byť finančne náročná UNLP Košice každoročne realizuje bezplatné preventívne vyšetrenia napr. znamienok či merania vnútroočného tlaku (prevencia glaukómu) a aktívne šíri osvetu prevencie náhlych cievnych mozgových príhod. Pre verejnosť tradične organizujeme aj Deň zdravia s UNLP, ktorý sme zaviedli pred 10 rokmi pri príležitosti 90. výročia založenia našej nemocnice. V týchto dňoch sme začali s celomesačnou preventívnou aktivitou – bezplatné kontroly pečene, ktoré budú trvať do 28.6.2024. „Našou snahou je ísť čo najbližšie k ľuďom a vytvoriť im príjemný a trochu netradičný prvý kontakt. Prevencia je totiž zadarmo, no liečba môže byť finančne náročná,“ uviedol riaditeľ UNLP Košice, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.   

Zdroj, foto: UNLP Košice, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *