LEKÁRI NA SLOVENSKU CHCÚ ROZŠÍRIŤ DARCOVSKÝ PROGRAM O DARCOV SO ZASTAVENOU SRDCOVOU ČINNOSŤOU

Bratislava, 6. jún 2024 – Slovenský transplantačný program zaznamenal v minulom roku niekoľko pozoruhodných úspechov. Medzi tie najvýznamnejšie patrí tzv. ABO inkompatibilná transplantácia obličky, kedy sú u darcu a príjemcu orgánu krvné skupiny nezlučiteľné. Slovenskí lekári zároveň transplantovali obličku HIV pozitívnemu pacientovi s utlmenou aktivitou HIV vírusu. V neposlednom rade sa minulý rok po prvýkrát na Slovensku uskutočnila transplantácia Langerhansových ostrovčekov, čím sa transplantačný program na Slovensku významne posunul dopredu. Zhodnotila pri príležitosti Svetového dňa transplantácií ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková a lekári, ktorí stoja za transplantačným programom. Aj vďaka nemu sa v minulom roku podarilo zachrániť 185 ľudských životov. Ambíciou rezortu zdravotníctva a Slovenskej transplantologickej spoločnosti je rozšíriť darcovský program aj o darcov so zastavenou srdcovou činnosťou.

„Našou spoločnou ambíciou je skrátiť čakacie lehoty na životne dôležité orgány, zabrániť predčasným úmrtiam a zvýšiť počty transplantácií. Preto ma teší, že po pandémii COVID-19, ktorá negatívne ovplyvnila transplantačné programy na celom svete, posledný rok a pol zaznamenávame postupný návrat k odberovej a transplantačnej aktivite spred pandémie. Ministerstvo zdravotníctva dlhodobo podporuje kampaň Sedem životov a aktivity odborných spoločností, ktoré smerujú k podpore darcovstva a orgánových transplantácií. Pravdou je, že o transplantáciách treba hovoriť viac a v tomto smere sa osvedčili práve informačné a edukačné kampane, ktoré majú dopad na celú spoločnosť,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

 „Transplantačný program na Slovensku zaznamenal v minulom roku obrovský posun. Dvadsaťšesť ročnému pacientovi s krvnou skupinou 0 sme transplantovali obličku od jeho 53 ročného otca s krvnou skupinou B. Ide o tzv. ABO inkompatibilnú transplantáciu, ktorá bola úspešná a pacient sa teší dobrému zdraviu. Vďaka tomuto programu môžeme na Slovensku zvýšiť dostupnosť transplantácií obličiek väčšiemu počtu pacientov. Znížia sa tak čakacie lehoty na transplantácie a zachránime viac ľudských životov,“  hovorí doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA, hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie. Ďalším úspechom je transplantácia Langerhansových (pankreatických) ostrovčekov, ktoré produkujú inzulín, tridsaťosemročnej pacientke s diabetom 1. typu. Operácia sa uskutočnila tri dni po transplantácii obličky od živého darcu, pacientke daroval obličku jej brat. Vďaka kombinovanej transplantácii oblička – pankreatické ostrovčeky je dnes pacientka kompenzovaná a žije kvalitný život. „Pri hodnotení minuloročných úspechov mi nedá nespomenúť, že transplantácia obličky HIV pozitívnemu pacientovi bola možná v súlade s novým Odborným usmernením MZ SR z októbra 2023, ktoré rozšírilo prístup k orgánovým transplantáciám širšej skupine pacientov,“ dodala docentka Žilinská.

Vďaka transplantačnému programu bolo na Slovensku zachránených 185 ľudských životov. Od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 sme zrealizovali celkovo 164 odberov, z toho 148 od mŕtvych a 16 od živých darcov,“hovorí prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., FERA, prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti. Čo sa odberovej štatistiky týka, z celkového počtu 164 odberov bolo realizovaných 84 odberov obličiek, 51 pečení, 23 sŕdc a 1 pankreas. Ak sa pozrieme na štatistiky transplantácií, v minulom roku bolo na Slovensku zrealizovaných 186 orgánových transplantácií, z tohto 128 transplantácií obličiek, 17 transplantácií sŕdc, 40 transplantácií pečene plus  jedna transplantácia Langerhansových ostrovčekov. „Našim cieľom je naďalej rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti transplantácií orgánov, rozvíjať transplantačný program od živých darcov a vybudovať národný program párových výmen pre nekompatibilné dvojice,“ dodáva prof. Dedinská.

Slovensko však chce po vzore ostatných európskych krajín rozšíriť darcovský program aj o darcov so zastavenou srdcovou činnosťou. Týka sa to napríklad pacientov, ktorým zastalo srdce z rozličných príčin 

(napríklad zranenie, infarkt, iné) a zástava srdca je u nich nezvratná. „Tento program je už spustený napríklad v Českej republike, vo Francúzsku, Španielsku, Holandsku, Veľkej Británii či vo Švédsku. Radi by sme ho rozvíjali aj na Slovensku, nakoľko je to cesta, ako zvýšiť počet darcov orgánov a tým aj počet transplantácií, hovorí MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC, hlavný transplantačný koordinátor. 

Foto: freepik

Zdroj: MZ SR, TS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *