Pani prezidentka, ďakujeme Vám!

V týchto dňoch sa blíži koniec funkčného obdobia pani Zuzany Čaputovej, prezidentky Slovenskej republiky. Intenzívne si spomíname na jej slová, ktorými v decembri 2020 na stránkach Lekárskych novín dokázala presne pomenovať a pozitívne ovplyvniť náladu medicínskej verejnosti. Tieto svoje schopnosti preukázala v dramatickom čase pandémie ochorenia covid-19, ktorá tak brutálne zasiahla do života všetkých lekárov, zdravotníckych pracovníkov a pacientov.

Ďakujeme jej v mene redakcie a našich čitateľov za slová povzbudenia a prajeme veľa zdravia, šťastia a pozitívnej inšpirácie pre jej ďalší život!

Text úvodníka pani prezidentky:

Vážené lekárky a lekári, vážení zdravotníci a zdravotníčky,

je pre mňa veľkou cťou osobne sa Vám prihovoriť na sklonku roka, ktorý bol najmä pre vás nesmierne náročný. Tak, ako v uplynulých mesiacoch, aj teraz s práve s vami spájame našu nádej a práve do vás vkladáme našu dôveru.

Hoci sa prakticky denne zaujímam o stav v našich nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, je ťažké naozaj precítiť to, čo cítite vy pri svojich pacientoch. Prijať pacienta s vážnym stavom a pritom nemať k dispozícii pre neho nemocničné lôžko. Odsúvať pacientovi operáciu, keď viete, že to jeho zdravotný stav môže zhoršiť. Starať sa o pacienta, ktorému neviete pomôcť. Vaši kolegovia hovoria, že boj s pandémiou nemôžeme vyhrať v nemocniciach, ale pred nimi. Plne sa s týmto slovami stotožňujem, aj keď s ľútosťou musím konštatovať, že ten správny čas sme, zdá sa, premrhali. Je preto dnes v najvyššom spoločenskom záujme rozširovať rady zodpovedných a utlmiť načas aj všetky politické spory. Považujem to nielen za prejav zodpovednosti za seba, svoju rodinu, za svojich blízkych, ale aj za prejav solidarity s tými, ktorí trpia v nemocniciach a s vami, ktorí bojujete o ich životy. Všetko ostatné je oproti tomu malicherné. Všetci si dnes uvedomujeme, že naše zdravotníctvo prechádza obrovskou zaťažkávacou skúškou. Narážame na limity technického vybavenia a nedostatok ľudí, keďže nám dlhodobo chýba lekársky a zdravotnícky personál a je jasné, že treba konať. Som však optimistka v tom, že kríza nás zároveň dostatočne poučila, aby sme na vitálnu dôležitosť zdravotníctva mysleli aj vtedy, keď kríza nebude.

Vážené lekárky a lekári,

uvedomujem si, že pre mnohých z vás nebudú vianočné sviatky vôbec pokojné, pretože ich strávite znova v službe pri svojich pacientoch, navyše s vedomím, že mnohým z nich už možno nebudete vedieť pomôcť. Hoci ani opakované slová vďačnosti nikdy nevyvážia veľkosť obety, ktorú každodenne prinášate, dovoľte mi poďakovať sa vám za vašu obetavosť, veľmi si ju vážim!

Želám vám veľa zdravia a veľa síl!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *