VYJADRENIE MINISTERKY ZDRAVOTNÍCTVA Z. DOLINKOVEJ K MEDZINÁRODNÝM ZDRVOTNÍCKYM PREDPISOM (WHO)

Priatelia,

so znepokojením sledujem diskusiu, ktorá sa týka Slovenskej republiky vo vzťahu k Svetovej zdravotníckej organizácii. Vo verejnosti zarezonovala informácia, že slovenská delegácia, ktorej personálne zloženie bolo odkomunikované a odsúhlasené vládou, sa ako jediná na rokovaní so Svetovou zdravotníckou organizáciou disasociovala od aktualizovaných medzinárodných zdravotníckych predpisov, ktoré sú známe pod skratkou IHR. Na týchto nových predpisoch sa minulý týždeň dohodlo 188 štátov sveta a členov WHO.

Pozorne vnímam vnútropolitickú aj odbornú diskusiu, ktorý tento postoj vyvolal. Rozhodla som sa, aby tento úzko odborný problém zanalyzovali a posúdili všetci tí, ktorí k nemu majú čo povedať. Odborníci.

Posilním a rozšírim súčasnú, vládou schválenú medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá bola zriadená po prijatí pôvodných a stále platných medzinárodných zdravotníckych predpisov, o odborníkov naprieč rezortmi a zainteresovanými skupinami. Jej úlohou bude v najbližšom období detailne a odborne vyhodnotiť aktualizované dokumenty, ktoré pripravila WHO a následne jej zistenia budem prezentovať na rokovaní vlády.

Uvedomujem si negatívnu skúsenosť, ktorú má Slovenská republika s bojom proti covidu, uvedomujem si ako tí čo dnes hlasno kričia sú zodpovední za vyše 20 000 zbytočných obetí, ako sa nielen v rámci nášho štátu, ale aj celej EÚ nakupovali vo veľkom vakcíny. To však nemôže byť prekážkou, aby sme racionálne posudzovali medzinárodné postupy a podnety, ktoré prichádzajú z vonka. Musíme opatrne a prezieravo pristupovať k novým výzvam, aby sme boli schopní čeliť prípadným zdravotným rizikám v budúcnosti.

Slovenská republika je právoplatným členským štátom WHO a ako ministerka zdravotníctva považujem za kľúčové, aby sme svoje členstvo vnímali v kontexte všetkých svojich práv a povinností.

S pozdravom

Komunikačný odbor MZ SR

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *