Slovenské a rakúske sanitky plánujú historicky prvú zmluvnú spoluprácu

Slovenská republika rozširuje medzinárodnú spoluprácu s Rakúskou republikou aj na oblasť záchrannej zdravotnej služby s cieľom zabezpečiť v prihraničnom území čo najlepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti občanom oboch krajín. Svedčí o tom dnešný podpis Rámcovej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby na pôde MZ SR, ktorá bude postúpená prezidentovi SR a následne predložená Národnej rade SR. Proces bude zavŕšený ratifikáciou, po ktorej vstúpi Rámcová zmluva do platnosti.

Obe strany majú rovnaký cieľ – pomáhať a spolupracovať pri zachraňovaní ľudských životov. Zabezpečovanie záchrannej zdravotnej služby (ZZS) je základným pilierom zdravotného systému v každom štáte. Sieť ZZS musí byť organizovaná tak, aby bola zabezpečená dostupnosť prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti a jej poskytnutie do určitého časového limitu od prijatia tiesňového volania.

Práve časová dostupnosť je jedným z dôvodov nadviazania spolupráce medzi záchrannými zdravotnými službami susedných štátov. Priestor pre užšiu medzinárodnú spoluprácu ukázala aj zvyšujúca sa mobilita osôb medzi oboma štátmi ako aj požiadavka trvalého zlepšovania kvality, bezpečnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Po dlhoročných bilaterálnych rokovaniach a na základe Uznesenia vlády SR, predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR Návrh na uzatvorenie Rámcovej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby, ktorý určuje právny rámec pre užšiu medzinárodnú spoluprácu oboch krajín s odhodlaním uľahčiť a podporiť medzinárodnú spoluprácu, najmä uzatváraním dohôd o spolupráci na regionálnej úrovni. Účelom je tak zabezpečiť čo najlepšiu dostupnosť záchrannej zdravotnej služby pre obyvateľov oboch krajín. Slovenské záchranky by v prípade potreby, a za presne definovaných podmienok, zasahovali v Rakúsku a rakúske záchranky zase na Slovensku.

Neodkladná zdravotná starostlivosť v mieste zásahu a preprava fyzickej osoby v ohrození života alebo zdravia do vhodného zdravotníckeho zariadenia sa bude poskytovať na základe vyhodnotenia tiesňového volania a žiadosti zmluvnej strany. „Ide o historicky prvú prezidentskú medzinárodnú zmluvu rezortu zdravotníctva, ktorá umožní zásah v tých najzávažnejších situáciách, a to v prípade udalosti s hromadným postihnutím osôb alebo pri kritickom stave osoby,“ uviedol štátny tajomník MZ SR Michal Štofko.  

Predmetná zmluva sa vzťahuje na prihraničné územie Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja v Slovenskej republike a v Rakúskej republike na Spolkové krajiny Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň.

Cezhraničná spolupráca s Rakúskou republikou je síce historicky prvou zmluvou tohto charakteru, avšak v súčasnosti sa pripravuje obdobná zmluva v oblasti záchranných služieb aj s Českou republikou.

Zdroj: MZ SR, TS

Foto: Image by storyset on FreepikPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *