V prešovskej nemocnici majú novú metódu vyšetrenia tráviaceho traktu 

Prešovská nemocnica v rámci skvalitňovania svojich služieb rozšírila portfólio vyšetrení. Ide o endoskopickú ultrasonografiu, ktorá rozširuje spektrum klasických endoskopických vyšetrení.

Metóda endoskopickej ultrasonografie patrí medzi diagnosticko – liečebné metódy. Kombinuje endoskopiu a ultrazvukové vyšetrenie, čím rozširuje spektrum klasických endoskopických vyšetrení. ,,Endosonografia umožňuje zobraziť stenu pažeráka, žalúdka, dvanástnika, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu. Veľmi dobre sú prostredníctvom nej zobraziteľné aj ďalšie tkanivá ako lymfatické uzliny, čo zásadným spôsobom spresňuje diagnostiku nádorových ochorení v danej lokalite,“ hovorí MUDr. Jaroslav Barla, primár oddelenia chirurgie.

,,Vyšetrenie umožňuje hodnotiť najrôznejšie slizničné a podslizničné štruktúry, najmä hodnotiť rozsah a hĺbku prerastania zhubných nádorov a ich odlíšenie od nezhubných nálezov,“ vysvetľuje MUDr. Barla. Podľa neho je hlavný benefit EUS vyšetrenia v tom, že umožňuje lepšiu selekciu pacientov a znižuje riziko následných komplikácií. Ďalším benefitom EUS vyšetrenia je možnosť odberu aspiračnej biopsie tenkou ihlou priamo v priebehu vyšetrenia, histologicky tak presne definovať ložiskové patologické zmeny, diferencovať tak medzi nezhubnými a zhubnými ochoreniami.

Najčastejšou indikáciou pre vyšetrenie EUS  sú ochorenia pankreasu a žlčových ciest. Metóda umožňuje detailne hodnotiť ložiskové zmeny steny hornej časti tráviaceho traktu.

EUS vyšetrenie indikuje výhradne lekár. Vyšetrenie sa vykonáva v analgosedácii, je teda bezbolestné a bezpečné. Výsledok je po vyšetrení k dispozícii ihneď.

Okrem vyššie popísanej metódy, špecialisti v Prešove využívajú už rok aj tzv. endoskopickú retrográdnu cholangio-pankreatografiu (ERCP), čo je ďalšie endoskopicko-rádiodiagnostické vyšetrenie, používané na zobrazenie žlčových ciest a pankreatického vývodu. Spočíva v zavedení kanyly do žlčových ciest, ich naplnení röntgenovou kontrastnou látkou a nasledovnom rádiologickom vyšetrení. Počas tohto vyšetrenia je možný diagnostický a následne aj liečebný výkon, najčastejšie rozšírenie papily, vývodu žlčových ciest do dvanástnika odstránenie žlčových kameňov, rozšírenie zúženia žlčových ciest a zavedenie stentu. Zavedením EUS do klinickej praxe sa Fakultná nemocnica J. A. Reimana v Prešove zaradila k popredným pracoviskám na Slovensku, ktoré disponujú oboma metodikami.

Zdroj, foto: FNsP J.A. Reimana Prešov, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *