Spirometria dokáže odhaliť ochorenie pľúc už v počiatočnom štádiu

Ste fajčiar, trápi vás dlhodobý a častý kašeľ, zadýchavate sa pri dlhšej chôdzi, alebo sa už liečite u pneumológa? Máte obavy o zdravie svojich pľúc lebo žijete v prašnom, znečistenom prostredí? Zdravie a funkciu pľúc  jednoducho preverí spirometrický test, ktorý sa používa na diagnostiku a monitorovanie ich stavu. Špecialisti prešovskej nemocnice vysvetľujú, prečo je tento rýchly a spoľahlivý test taký dôležitý.

Spirometria – vyšetrenie pľúc – zaberie maximálne 10 minút času a určí, koľko vzduchu dokáže človek úplne vydýchnuť a koľko vzduchu dokáže vydýchnuť v prvej sekunde testu. Takéto vyšetrenie pneumológ odporučí v prípade, ak má pacient nediagnostikované problémy s pľúcami, ak odporúča preventívne vyšetrenie alebo kvôli zhodnoteniu stavu pľúc pred operáciou.

Spirometria je taktiež súčasťou série vyšetrení realizovaných pri postcovidových pacientoch, ktorí aj napriek prekonaniu koronavírusu naďalej bojujú s jeho následkami. Používa sa aj pri diagnostikovaní ochorení respiračného systému, ktoré v súčasnej dobe najviac trápia spoločnosť. „Chronická obštrukčná choroba pľúc je jedným z najčastejších chronických ochorení vôbec. V absolútnych číslach ide približne o 328 miliónov ľudí vo svete. Karcinóm pľúc je jedným z najčastejších nádorových ochorení s vysokou mortalitou a  so zvyšujúcim sa výskytom. Ale aj granulomatózne ochorenia, intersticiálne pľúcne ochorenia, bronchiálna  astma a množstvo ďalších ochorení sú predmetom záujmu nášho odboru,“ hovorí MUDr. Martin Šofranko, vedúci lekár Pracoviska pneumológie a ftizeológie FNsP J. A. Reimana Prešov.

Pneumologicko – ftizeologické pracovisko prešovskej nemocnice zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v špecializovanom medicínskom odbore pľúcne choroby a tuberkulóza na niekoľkých úrovniach. Okrem ambulantnej časti, bronchologického pracoviska či ultrazvukového pracoviska je jeho súčasťou aj pracovisko funkčnej diagnostiky. Práve na tú odborníci vykonávajú a vyhodnocujú základné a rozšírené funkčné vyšetrenia dýchacieho ústrojenstva pre potreby hospitalizovaných aj ambulantných pacientov využívajúc špičkovú vyšetrovaciu techniku a zariadenia. Na pracovisku funkčnej diagnostiky sa realizuje spomínaná spirometria, bodypletyzmografia, prevádzajú sa testy bronchiálnej reaktivity (bronchodilatačné a bronchokonstrikčné testy), vyšetruje sa difúzna kapacita pľúc (DLCosb) a FENO.

,,Vďaka špičkovému prístrojovému vybaveniu a kvalitnému personálnemu obsadeniu realizujeme u nás širokú paletu vyšetrení, ktoré nám umožňujú úspešne a včas diagnostikovať a následne aj liečiť množstvo  ochorení,“ uzatvára MUDr. Šofranko a dodáva, že ročne sa na pracovisku zrealizuje zhruba 3000 funkčných vyšetrení, z toho viac ako 1800 základných spirometrií, viac ako 500 bodypletyzmografických vyšetrení, viac ako 200 testov bronchiálnej reaktivity a okolo 500 vyšetrení prenosu plynov (difúzna kapacita pľúc). Navyše v minulom roku tu začali aj s vyšetrovaním FENO (frakčná exkrécia oxidu dusnatého) vo vydychovanom vzduchu, ktorého cieľom je  zachytiť či potvrdiť prebiehajúci alergický zápal v dolných dýchacích cestách.

Zdroj, foto: FNsP J.A. Reimana Prešov, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *