Naše skúsenosti s aplikáciou ionizovaného kyslíka

Na našom pracovisku v Piešťanoch sme zaviedli liečbu ionizovaným kyslíkom podľa Englera v roku 2015. Pri…

Univerzitný profesor MUDr. Ján Štencl, CSc., akademik EAVU Salzburg

Ján Štencl sa narodil 19. mája 1940 v Handlovej v rodine baníka. Banícke prostredie ovplyvnilo jeho…

Šetrná operácia hyperplázie prostaty v Trnave

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIRNarodil sa 21.7.1980 v Piešťanoch. Lekársku fakultu ukončil v Bratislave (2005).…

Otec boja proti tuberkulóze

Pred desiatimi rokmi nás opustila jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej medicíny, ktorá zviedla mimoriadne úspešný boj…

Čo je pre lekára výhodnejšie, živnosť alebo s.r.o.?

V súčasnej dobe väčšina ambulancií poskytuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Stále je tu…

Slovenské objavy svetového významu

V poslednom čase sa v médiách hovorí o prevratnom slovenskom objave v medicíne, ktorým je prístroj…

Telemedicína a diabetes mellitus

Diabetes mellitus (ďalej DM) je chronická choroba, ktorú spôsobuje zlyhávanie funkčnosti podžalúdkovej žľazy, produkujúcej inzulín. Ten…

105. výročie narodenia

Univ. prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc. (1915 – 1989) Mnohí súčasní odborníci a aj špecialisti získavajú…

Chronické žilové ochorenie

Choroby žíl dolných končatín patria medzi najčastejšie chronické stavy vo vyspelých krajinách. Chronické venózne ochorenie (CHVO)…

Slovenský test na koronavírus

Biochemik Pavol Čekan, PhD. je spoluzakladateľom CEO biomedicínskeho startupu MultiplexDX. Vytvoril kľúčový komponent pre PCR testy,…