Svedomité dodržiavanie liečby môže pacientom zachrániť život

Koľko beriete liekov? Dokážete ich vymenovať? Stalo sa vám, že ste neužívali lieky podľa odporúčania lekára?…

Každý piaty Slovák siahne pri začínajúcom ochorení do domácej lekárničky na v minulosti predpísaný liek

Každý piaty Slovák rieši svoj akútny zdravotný problém užitím lieku na predpis, ktorý nespotreboval pri predchádzajúcej…

Nezahoďte svoj život a zostaňte zdraví!

Ministerstvo zdravotníctva SR, pacientska aliancia Nie rakovine a organizácia Europacolon Slovensko spúšťajú spoločnú podpornú informačnú kampaň…

CINRE pokračuje v zavádzaní inovácií intervenčnej liečby na Slovensku

Prvý, 35-ročný pacient operovaný novou metódou spolu operačným tímom. Zľava: MUDr. Rastilav Bažík, primár neurointervenčného programu…

Ďalšia výzva pre vznik integrovaných centier

Ministerstvo zdravotníctva tento týždeň zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameranú na udržateľný…

Skríning a prevencia môžu zachrániť život

Od nového roka sa na Slovensku rozbehol skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, zdravotné poisťovne už…

Pevné ambulantné pohotovosti dostanú viac peňazí

Pevné ambulantné pohotovostné služby dostanú viac peňazí. Ich mesačný paušál sa od 1. marca zvýši z…

Moderných urgentných príjmov bude viac

Záleží nám na tom, aby pacienti dostávali kvalitnú zdravotnú starostlivosť v každom segmente. Urgentné príjmy sú preto…

Naďalej zlepšujeme dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regiónoch

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo 2. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie centier integrovanej…

Vo FNSP F.D.Roosevelta spustili prvý urgentný príjem druhého typu

Za prítomnosti ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej spustili do prevádzky v utorok 12. februára 2019 vo…

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.