Kolektívna imunita v ohrození

Od júla začali epidemiológovia zisťovať, aká je imunita populácie. Stav imunity populácie voči šiestim prenosným ochoreniam:…

Mŕtve duše slovenského zdravotníctva

Zdravotné poisťovne evidujú ako poistencov aj ľudí, ktorí už zomreli, tzv. „mŕtve duše“. Poisťovne nemajú informáciu…

Vzdelávací program pre lekárov

Spoločnosť RZP, a. s. sa venuje vzdelávaniu v neodkladnej resuscitácii. Od roku 2008 realizuje akreditovaný študijný…

Ekonomika versus zdravie

Odborná alebo ekonomická regulácia? Odpoveďami na tieto otázky sa zaoberali účastníci podujatia Európskeho parlamentu „Ekonomika vs.…