DIABETOLÓGIA 2018

Odborná príloha Lekárskych novín
December 2018

OBSAH VYDANIA

Urologické komplikácie u pacientov s diabetes mellitus
str. 04–09

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Odhalenie výkyvov glykémií kontinuálnym monitorovaním prináša nový pohľad na liečbu pacienta s diabetes mellitus
str. 10–14

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA
MUDr. Martina Gáborová

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Manažment hyperglykémie u pacientov s DM 2. typu
str. 15–16

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Štandardy medicínskej starostlivosti pre diabetikov podľa Americkej diabetologickej asociácie a sila dôkazov
str. 18

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Otvoriť článokStiahnuť v PDF

Číslo: December 2018
Ročník I.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Breza
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.