INFEKTOLÓGIA 2018

Odborná príloha Lekárskych novín
August 2018

OBSAH VYDANIA

Proteázové inhibítory včera a dnes
str. 01–02

MUDr. Jana Burdová Andrašovičová

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Fekálna mikrobiálna terapia u HIV pozitívneho pacienta
str. 03–04

MUDr. Mária Sarvašová
MUDr. Peter Sabaka, PhD.
MUDr. Alena Koščálová MSc.

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Antiretrovírusová terapia u gravídnej HIV infikovanej ženy
str. 05

MUDr. Mária Vachalíková

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Z denníka HIV pozitívneho
str. 06

MUDr. Azzaden Shunnar

Otvoriť článokStiahnuť v PDF

Číslo: August 2018
Ročník I.
Vydavateľ: MEDIAS SK s.r.o.

Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Breza
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.