NEUROLÓGIA 1/2019

Odborná príloha Lekárskych novín
November 2019

OBSAH VYDANIA

Rehabilitácia po cievnej mozgovej príhode
str. 04–07 

MUDr. Martina Flašková

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Farmakoterapia bolesti chrbta
str. 08–11

MUDr. Milan Grofik, PhD.

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Bolesť – klinické a terapeutické aspekty
str. 12–14

Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.

Otvoriť článokStiahnuť v PDF


Princípy liečby Parkinsonovej choroby
str. 15–17

MUDr. Milan Grofik, PhD.

Otvoriť článokStiahnuť v PDF

Číslo: November 2019
Ročník I.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.