NEUROLÓGIA

Archív prílohy2021


2020

Číslo: 1/2020 (jún)
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Číslo: 2/2020 (október)
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595

2019

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.