O nás

 

Svojou publikačnou činnosťou sa zameriavame najmä na odbornú verejnosť, lekárov, farmaceutov a zdravotnícke organizácie. Ponúkame služby v oblasti výroby kníh a časopisov, predaja kníh prostredníctvom internetového obchodu a knižnú distribúciu po celom Slovensku. Okrem knižnej produkcie sa  orientujeme na vydávanie časopisov, pôsobíme v oblasti audiovizuálnej tvorby, zaoberáme sa dabingovými aktivitami súvisiacimi s tvorbou DVD filmov a dokumentov.

 

V zmysle § 8 ods. 5 písm. b/ zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame potvrdzujem, že som osoba oprávnená predpisovať lieky a osoba oprávnená vydávať lieky - odborník.

Potvrdzujem, že som si vedomý/á rizík a právnych následkov, ktorým sa vystavujem po vstupe do elektronického rozhrania Lekárskych novín, určených výhradne pre lekárov a iných medicínskych odborníkov.

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.