DERMATOVENEROLÓGIA 1/2021

Odborná príloha Lekárskych novín
Júl 2021

Číslo: Júl 2021
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Liečba chronickej spontánnej urtikárie
str. 04–05 

MUDr. Gabriela Takáčová


Komplexný pohľad na atopickú dermatitíduy
str. 06–10 

MUDr. Janette Baloghová, PhD.


Skvamocelulárny karcinóm kože
str. 11–15

MUDr. Denisa Gažiová, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.


Systémová liečba psoriázy
str. 16–21 

MUDr. Barbora Gulánová


Etiopatogenéza a liečba rosacey
str. 22–26
 

MUDr. Kristína Durgalová


Európske odporúčania pre liečbu psoriázy
str. 27–29 

MUDr. Tatiana Péčová, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár