DIABETOLÓGIA 1/2020

Odborná príloha Lekárskych novín
Apríl 2020

Číslo: Apríl 2020
Ročník III.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Najčastejšia chronická komplikácia diabetes mellitus – diabetická polyneuropatia
str. 04–11 

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA


Diabezita ako hrozba a výzva
str. 12–13 

Jana Matisová


Miesto inzulínu glargín v liečbe DM 2. typu, nový biosimilárny inzulín glargín 100IU/ml inzulín Semglee® aj na Slovensku
str. 14–16 

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.


Inhibítory SGLT2 a ich miesto v liečbe diabetes mellitus 2. typu
str. 17–21 

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.


Vplyv diabetickej edukácie na hladinu glykovaného hemoglobínu
str. 22–23

MUDr. Barbora Zoboková


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár