DIABETOLÓGIA 1/2021

Odborná príloha Lekárskych novín
Apríl 2021

Číslo: Apríl 2021
Ročník IV.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Biosimilárne inzulíny dostupné aj na Slovensku
str. 04–06 

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.


Diabetes mellitus a COVID-19
str. 07–08 

Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.


Novinky v liečbe diabetes mellitus prostredníctvom inzulínovej pumpy
str. 10–14 

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA


Skúsenosti s moderným systémom personalizovaného manažmentu DM
str. 15–20 

prim. Doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD., MUDr. Jana Poddaná
MUDr. Jana Tužáková, MUDr. Eva Mendelová, MUDr. Dana Černochová


Benefity 2. generácie bazálnych inzulínových analógov
str. 21–24

MUDr. Peter Novodvorský, PhD. MRCP


Evolúcia klinického využitia inhibítorov SGLT-2 v liečbe diabetes mellitus
str. 25–28 

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH


Metformín s predĺženým uvoľňovaním
str. 30–31 

MUDr. Barbora Zoboková


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár