DIABETOLÓGIA 2018

Odborná príloha Lekárskych novín
December 2018

Číslo: December 2018
Ročník I.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Urologické komplikácie u pacientov s diabetes mellitus
str. 04–09

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Otvoriť článok


Odhalenie výkyvov glykémií kontinuálnym monitorovaním prináša nový pohľad na liečbu pacienta s diabetes mellitus
str. 10–14

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA
MUDr. Martina Gáborová

Otvoriť článok


Manažment hyperglykémie u pacientov s DM 2. typu
str. 15–16

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Otvoriť článok


Štandardy medicínskej starostlivosti pre diabetikov podľa Americkej diabetologickej asociácie a sila dôkazov
str. 18

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Otvoriť článok


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár