GASTROENTEROLÓGIA/HEPATOLÓGIA 1/2021

Odborná príloha Lekárskych novín
November 2021

Číslo: November 2021
Ročník I.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Enterálna výživa v ordinácii pediatra
str. 04–09 

MUDr. Jana Kosnáčová


Anémia a nešpecifické zápalové ochorenia čreva (IBD)
str. 10–12 

MUDr. Mária Zakuciová


Črevná mikrobiota a jej vplyv na dráždivé hrubé črevo
str. 13–14 

Doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH


Prírodná regenerácia namáhanej pečene
str. 16–18 

PharmDr. Orsolya Hrubá, doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.


Primárna sklerotizujúca cholangitída
str. 19–21

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS.


Chronická hepatitída C
str. 22–25 

Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.


Akútne hepatálne porfýrie
str. 26–30

MUDr. Mária Hamilton, PhD., doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár