HEMATOLÓGIA 1/2020

Odborná príloha Lekárskych novín
Apríl 2020

Číslo: Apríl 2020
Ročník I.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Pokročilá systémová mastocytóza
str. 04–06 

MUDr. Ján Lazúr


Aktuálne odporúčania liečby akútnej promyelocytovej leukémie
str. 08–12 

MUDr. Iveta Oravcová


Aké zmeny prinášajú nové ASH odporúčania v liečbe primárnej imúnnej trombocytopénie u dospelých pacientov?
str. 13–21 

MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD.,
MUDr. Lenka Lisá, PhD., MUDr. František Nehaj, RNDr. Jana Žolková,
RNDr. Ľubica Vadelová, prof. MUDr. Ján Staško, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár