INFEKTOLÓGIA 2/2019

Odborná príloha Lekárskych novín
November 2019

Číslo: November 2019
Ročník II.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ:
VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Prvý dvojzložkový režim na liečbu HIV v jednej tablete
str. 04–05

Lyellov syndróm po užití amoxipenicilínu u 26-ročnej pacientky (kazuistika)
str. 06–09

MUDr. Tatiana Paličková


Laboratórna diagnostika latentnej formy tuberkulózy
str. 10–13

Mgr. Lenka Palcová
prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.


Infekcia HIV/AIDS
str. 14–17

Doc. RNDr. Danica Valkovičová Staneková, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár