INFEKTOLÓGIA 2/2020

Odborná príloha Lekárskych novín
November 2020

Číslo: November 2020
Ročník III.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ:
VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Dvojzložkový liečebný režim HIV infekcie – dolutegravir/lamivudín (DTG/3TC)
str. 04–06

Je možné vyliečenie z HIV infekcie?
str. 08–11

MUDr. Ľubomír Soják


Ochorenie COVID-19
str. 12–15

MUDr. Alena Rovňáková, MUDr. Štefan Porubčin, MUDr. Ondrej Zahornacký


Laboratórna diagnostika boreliózy
str. 16–25

Mgr. Lenka Palcová, prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.


Nozokomiálne infekcie
str. 26–28

MUDr. Ondrej Zahornacký


Hepatitída C (HCV): Etiológia a epidemiológia
str. 29–31

MUDr. Alena Rovňáková, MUDr. Štefan Porubčin, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár