INFEKTOLÓGIA 1/2018

Odborná príloha Lekárskych novín
August 2018

Číslo: August 2018
Ročník I.
Vydavateľ:

MEDIAS SK s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Proteázové inhibítory včera a dnes
str. 01–02

MUDr. Jana Burdová Andrašovičová

Otvoriť článok


Fekálna mikrobiálna terapia u HIV pozitívneho pacienta
str. 03–04

MUDr. Mária Sarvašová
MUDr. Peter Sabaka, PhD.
MUDr. Alena Koščálová MSc.

Otvoriť článok


Antiretrovírusová terapia u gravídnej HIV infikovanej ženy
str. 05

MUDr. Mária Vachalíková

Otvoriť článok


Z denníka HIV pozitívneho
str. 06

MUDr. Azzaden Shunnar

Otvoriť článok


Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Breza
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár