KARDIOLÓGIA 1/2020

Odborná príloha Lekárskych novín
Marec 2020

Číslo: Marec 2020
Ročník III.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Antikoagulačná liečba
str. 04–08

MUDr. Erika Komanová, PhD.


Akútna disekcia aorty: najzávažnejšia komplikácia nedostatočne kontrolovaného vysokého krvného tlaku
str. 09–11

MUDr. Enikő Havránková, PhD.


Účinnosť kombinovanej liečby artériovej hypertenzie a dyslipidémie
str. 12–15

MUDr. Kristína Hudecová, PhD.


Čo je nového v liečbe srdcového zlyhávania?
str. 16–18

MUDr. Ján Murín


Antiarytmiká v každodennej praxi. Čo o nich potrebujeme vedieť?
str. 19–24

MUDr. Anna Vachulová, PhD.


Resynchronizačná liečba srdcového zlyhávania v klinickej praxi
str. 25–27

MUDr. Michal Šašov, MUDr. Peter Margitfalvi,
prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár