KARDIOLÓGIA 1/2021

Odborná príloha Lekárskych novín
Marec 2021

Číslo: Marec 2021
Ročník IV.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Rozhodujúce kritériá pri voľbe antikoagulačnej liečby
str. 04–10

MUDr. Marta Jakubová, PhD.

Otvoriť článok


Hyperurikémia – známa alebo vo svetle rôznych klinických štúdií skôr nový problém?
str. 11–16

Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.

Otvoriť článok


Betablokátory a ich klinické použitie v súčasnosti
str. 17–19

MUDr. Lubomír Ondrůšek

Otvoriť článok


Lipoproteín(a) – jeho kardiovaskulárne riziko
str. 20–22

Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Otvoriť článok


Kardiovaskulárne riziká COVID-19 u detských pacientov: PIMS-TS/MIS-C
str. 23–27

MUDr. Oleksandr Dobrovanov, PhD., MBA, prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

Otvoriť článok


Osobitosti liečby artériovej hypertenzie u pacientov s diabetes mellitus 2. typu
str. 28–32

MUDr. Kristína Hudecová, PhD., Dominik Kovalík

Otvoriť článok


Fibrilácia predsiení – čo priniesol rok 2020
str. 33–38

MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Otvoriť článok


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár