KARDIOLÓGIA 1/2022

Odborná príloha Lekárskych novín
Apríl 2022

Číslo: Apríl 2022
Ročník V.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Význam a možnosti merania tlaku krvi v pediatrickej ambulancii
str. 03–07

MUDr. Oleksandr Dobrovanov, PhD., MBA


Liečba hypertenzie a srdcového zlyhávania betablokátormi
str. 08–10

MUDr. Jozef Chovanec, MUDr. Tatiana Liakh


Pľúcna hypertenzia (od príznakov k liečbe)
str. 11–16

MUDr. Milan Luknár, PhD., doc. MUDr. Eva Goncalvesová, PhD.


Farmakoterapia artériovej hypertenzie vo vybraných klinických situáciách
str. 17–21

MUDr. Kristína Hudecová, PhD., Viktória Mydlárová


Pokroky v diagnostike pacientov s fibriláciou predsiení
str. 22–26

doc. MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPHŠéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár