KARDIOLÓGIA 2/2020

Odborná príloha Lekárskych novín
September 2020

Číslo: September 2020
Ročník III.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

OBSAH VYDANIA

Infekčná endokarditída v skratke
str. 04–09

MUDr. Katarína Kissová


Diferenciálna diagnostika hypertrofie ľavej komory „športové srdce“ vs. hypertrofická kardiomyopatia
str. 10–13

MUDr. Kristína Hudecová, PhD.


Zásadný krok k jednoduchšej a rýchlejšej redukcii rizík hypertenzie
str. 14–16

MUDr. Ján Števlík


Hyperurikémia a jej medikamentózna liečba u pacientov s hypertenziou
str. 17–18

MUDr. Vladimír Spišák


Antikoagulačná liečba u pacientov s fibriláciou predsiení a akútnym koronárnym syndrómom
str. 19–23

MUDr. Marta Jakubová, PhD.


Kardiovaskulárne riziko: biochemické možnosti a jeho hodnotenia s cieľom prevencie a liečby
str. 24–29

doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD., Daniel Bartko, Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD., MUDr. Štefan Madarász, PhD., MUDr. Libor Danihel, PhD.


Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár