NEUROLÓGIA 1/2019

Odborná príloha Lekárskych novín
November 2019

OBSAH VYDANIA

Rehabilitácia po cievnej mozgovej príhode
str. 04–07 

MUDr. Martina Flašková

Otvoriť článok


Farmakoterapia bolesti chrbta
str. 08–11

MUDr. Milan Grofik, PhD.

Otvoriť článok


Bolesť – klinické a terapeutické aspekty
str. 12–14

Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.

Otvoriť článok


Princípy liečby Parkinsonovej choroby
str. 15–17

MUDr. Milan Grofik, PhD.

Otvoriť článok

Číslo: November 2019
Ročník I.
Evidenčné číslo: EV 5695/18
ISSN 2585-9595
Vydavateľ: VEEVENT s.r.o.

Šéfredaktorka: Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.
Redakcia: Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.
Jazykové korektúry: Mgr. Diana Židová, PhD.
Email – redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk
Telefón: +421 917 799 278
Obchod a marketing: Radoslav Kolesár
Email – inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk
Email – obchod: obchod@lekarskenoviny.sk
Layout a grafika: Bc. Miroslav Pekár